Educație cu grație - CEREHARD, homeschooling și altenativele educației clasice

Educație cu grație...

De ce Re-DESIGN…

…pentru că DESIGN este un cuvânt „viu”, în permanentă schimbare și adaptare. În viziunea noastră, înseamnă rezolvarea inteligentă a oricărei probleme. Re-Design îți propune re-configurarea personală, pornind de la datele pe care le ai deja: oprește-te, respiră adânc, activează-ți toate simțurile (vreo 20 descoperite până acum, nu doar cele 5 învățate în școală) pentru a decela stimulii din interiorul și din afara ta, ieși din tiparele după care reacționai de obicei și încearcă o altă variantă – soluția cea mai inteligentă, optimă, care consumă minim de resurse. În final… resetează-te, pentru ca viața ta să curgă în armonie cu planeta pe care te-ai născut, cu (uni/multi)versul din care faci parte.

…pentru că fiinţa umană se naşte cu toate capacităţile, mediul şi educaţia contribuind la selectarea şi dezvoltarea anumitor talente. Auzim deseori – ba chiar și afirmăm: „nu sunt bun la matematică / desen / fizică / muzică” etc. Cauza acestei convingeri – mai mult sau mai puţin de nestrămutat – este, de cele mai multe ori, educația de tip cartezian, pe discipline separate, care a devenit modelul „clasic” de setare mentală în societatea modernă. Renunţarea la dihotomii de tipul artă / ştiinţă, raţional / spiritual, uman / real va permite manifestarea tuturor capacităților ființei umane ca întreg (în engleză, whole, de unde și termenul de holism) eliminând barierele pe care sistemele de educație clasice și societatea, în general, ni le pun.

…pentru că teoria şi practica educaţională actuală NU ţin cont suficient de substratul anatomic şi fiziologic al proceselor cognitive. Este nevoie de înțelegerea rezultatelor cercetării din neuroștiințe pentru a înțelege substratul proceselor cognitive. Este nevoie de configurarea unor medii de învățare, de resurse educaționale pentru home-/unschooling, deoarece copiii învață singuri, având nevoie doar de sprijin și de încurajare.

Neuroimagistica a confirmat faptul că creierul unui adolescent sau al unui copil prelucrează informațiile diferit în comparație cu creierul unui adult. La adult, informaţiile sunt prelucrate în cortexul frontal, zona cea mai nouă în evoluție, iar la adolescenţi şi la copii – în sistemul limbic („creierul primitiv”), situat în profunzimea creierului, și unde se nasc reacţiile instinctive – furia şi/sau teama. Maturizarea coincide cu formarea de conexiuni corticale mai strânse, reacţiile instinctive generate în nucleii amigdalieni, de exemplu, fiind temperate de cortexul frontal, unde rezidă organizarea, raţiunea, moralitatea. Un cortex frontal activ este semn de maturizare afectivă şi de inteligenţă.

Nucleii amigdalieni din sistemul limbic cerebral sunt conectaţi cu lobii prefrontali ai creierului prin circuite specializate, astfel fiind construite mecanismele neurologice ale vieţii emoţionale. Fiecare emoţie este „procesată” in anumite zone ale creierului. Aceste zone au legături directe cu sistemul limbic, ceea ce permite formarea registrului memoriei emoţionale. Memoria emoţională, stocată în hipocamp, se află şi sub influenţa sistemului neuroendocrin. Reacţiile pozitive ale neocortexului prefrontal sunt mai lente. Dar la copil se pot pregăti reacţiile emoţionale prin programe de cunoaştere a stărilor „pozitive” şi „negative”.

…pentru că suntem în stadiul în care dictonul „cunoaşte-te pe tine însuţi şi vei cunoaşte tot Universul” poate fi reconsiderat prin prisma cunoaşterii actuale. Daniel Goleman, autorul cărţii Inteligenţa emoţională, afirmă că „avem două creiere, două minţi şi două feluri diferite de inteligenţă: cea raţională şi cea emoţională”. Sugerăm că este necesară depăşirea şi a acestei etape, prin sublimarea dihotomiilor de tip raţional / emoţional într-o înţelegere mai profundă – sinergizarea trăirilor fiinţei într-un proces complet şi complex de conştientizare a valenţelor viului.

Principala cale de a te cunoaște rămâne educația. RE-DESIGN promovează conceptul de educație holistă, care stimulează dezvoltarea cât mai complexă / completă. Vrem să ne întoarcem la esențe, la autentic – în elină, „skhole” este un termen care se referă la timpul liber petrecut în discuții filosofice. Pornind de la acest concept, pe care vrem să-l adaptăm parametrilor spirituali actuali, educația holistă propune:
– abordarea holistă a cunoașterii umane, prin recorelarea științelor cu artele / filosofia / istoria;
– descoperirea / formularea / elaborarea de concepte / principii aplicabile în orice împrejurare;
– corelarea conceptelor / principiilor astfel formulate atât în medii naturale (grădină urbană, unde se practică permacultura) cât și artificiale (VR);
– descoperirea ritmului natural al fiecăruia și armonizarea cu ritmurile naturii;
– conștientizarea tuturor capacităților înnăscute, pentru dezvoltarea unei personalități cât mai complexe, capabilă să facă legături și să genereze cunoaștere. 

 

CEREHARD

(Centrul de Resurse pentru Educație Holistă al Asociației Re-Design)

"Asociația Re-Design promovează conceptul propriu de educație de tip holist – proiecte inter-, intra-, trans-, multidisciplinare și cross-curriculare, care includ activități ce se adresează tuturor vârstelor – prin intermediul CEREHARD (Centrul de Resurse pentru Educație Holistă al Asociației Re-Design), proiect-pilot educațional româno-britanic în curs de acreditare ca IBS (International British School) de tip EOTAS (Education Other Than At School). Acest concept include toate formele de frecvență – zilnică, ocazională, home și unschooling.

Toți cei înscriși în CEREHARD primesc o educație personalizată: învățarea se face natural, conform bioritmului propriu, în funcție de pasiuni și de curiozitățile manifestate, cu pauze de odihnă la libera alegere. Atunci când este nevoie, pot apela la facilitatori și mentori. CEREHARD sprijină procesul de învățare ales de către fiecare familie, prin resurse și îndrumare personalizate.

Unitatea de bază a învățării în acest proiect-pilot educațional este proiectul, fiecare proiect incluzând mai multe activități. Fiecare cursant (părinte și/sau copil) parcurge, în fiecare zi, mai multe activități, în ritmul și după posibilitățile fiecăruia. Activitățile din cadrul proiectelor acoperă toate disciplinele studiate în sistemul clasic de învățământ, dar într-o manieră corelată, holistă. Nu există delimitarea (artificială) între „real” și „uman”, între „știință” și „artă”. Toate tematicile sunt abordate în contextul general, oferind un tablou cât mai complet și complex al realității.

Am demarat, în 2017, acreditarea ca IBS (International British School) cu ajutorul PENTA (agenția britanică de acreditare care răspunde de școlile britanice din Europa de Est, Emirate și Orientul îndepărtat). În acest moment, suntem proiect-pilot româno-britanic și funcționăm pe baza avizului eliberat în ianuarie 2018.

PENTA ne va însoți pe tot parcursul existenței noastre ca școală, supervizând și sprijinind eforturile noastre de implementare a acestei alternative educaționale la nivel internațional.

CEREHARD București și-a început activitatea oficial în 15 noiembrie 2017. Cursanții și absolvenții CEREHARD beneficiază de aceleași drepturi ca orice cursant sau absolvent de școală britanică internațională. 

Taxe:

 • de înscriere și evaluare non-formală de către PENTA – 300 euro / an / familie;
 • de evaluare formală (examinare pe discipline, sub formă de test) de către PENTA, de două ori pe an  – 350 de euro / an / copil;
 • de examinare Cambridge – sunt stabilite de centrele de testare Cambridge;
 • frecvența zilnică la CEREHARD București – 1500 lei / lună / copil;
 • activități ocazionale la CEREHARD București – 160 lei / 8h (20 lei / h).

În acest moment, ne desfășurăm activitățile în Grădina Botanică din București și în mai multe laboratoare din cadrul Facultății de Biologie – Universitatea din București.

Până la 14 ani, testările PENTA și / sau Cambridge NU sunt obligatorii. Trainerii / mentorii / facilitatorii evaluează permanent copiii în timpul activităților. De două ori pe an, PENTA ne vizitează pentru a face propria evaluare, care decurge fie non-formal, pe bază de interviu, prezentare de proiecte, dialoguri cu copiii etc. fie formal, pe discipline (engleză, matematică, științe și un domeniu vocațional la alegere). Evaluarea non-formală este inclusă în taxa de înscriere, cea formală se achită separat.

Criteriile în evaluarea copiilor sunt:

 1. Numeracy (capacitatea de a folosi numere, date);
 2. Literacy (capacitatea de a citi, înțelege, povesti);
 3. ICT (information & computer technology);
 4. Vocational Education (diversele talente și manifestarea lor);
 5. Appropriate Personal and Social Development (dezvoltarea individuală și socială).

În ce privește CEREHARD, criteriile urmărite sunt:

 1. Social, spiritual, cultural and emotional welfare (dezvoltare socială, culturală și spirituală la nivel de comunitate administrată);
 2. Education plan tailored to the individual needs and abilities of the child (planul educațional personalizat pentru fiecare copil);
 3. Outcomes (rezultate)
 4. Vision, leadership & management (viziune, leadership și management)

Parcursul orientativ al unui copil înscris în CEREHARD se face conform tabelului:

3816692954?profile=RESIZE_710x

Programa britanică poate fi descărcată de aici: http://www.cambridgeinternational.org/

De asemenea, curriculum-ul britanic se poate accesa gratuit – pe keystages și pe discipline – aici: https://www.gov.uk/government/collections/national-curriculum

Manualele Cambridge pentru IGCSE și A levels se pot comanda de aici:

https://www.cambridge.org/ro/education/qualification/cambridge-international?fbclid=IwAR0PpRy3MyjcddIjXXmmirXUQU7qYXsmN0z4709Xwm7cldkRubIUCVeVFj8

Modele de teste găsiți aici – https://www.gceguide.com

 

Pentru detalii sau înscriere, vă rugăm să o contactați pe dna Adriana Brăescu (din parea As Învață să Zbori): vasileadriana@gmail.com

Pentru a vă face o idee mai clară despre aspectele administrative puteți consulta contractul tip de înscriere în această formă de învățâmânt:

Contract

 

Mult succes în nou an și fie ca toți copiii să-și găsească propria cale de a învăța, așa cum este potrivitv pentru fiecare, astfel încât să-și poată trăi Dorința Inimii și., astfel, să-și atingă potențialul maxim în viață!

 

Sursa: https://redesignngo.com/cerehard/

You need to be a member of Invață Să Zbori to add comments!

Join Invață Să Zbori