Expert internațional în educația copiilor și a excelenței, fondatorul IRSCA Gifted Education, matematician, creatorul conceptului de sustainability modeling și sistemului de modelare matematica sustenabilă, profesor.
 
Studii:
Universitatea Bucharest, Romania
Facultatea de Mathematică
Licenţă în Mathematică, 1978

Utah State University
Graduate Student în Departmentul de Educaţie, 2000 –2001, Master’s
degree în educaţie şi gifted education iulie 2001

Academia de Studii Economice
Doctor in economie 2009

Experienţă de cercetare:
• Politici educaţionale şi dezvoltare de curriculum în diferite
sisteme de educaţie
• Evaluări în educaţie mondială
• Modelare în economie, sustenabilitate, dezvoltare, globalizare, fonduri europene
• Utilizarea instrumentelor complexităţii în modelarea crizelor
• Articole curente pot fi citite pe: www.sustainability-modeling.eu,
http://www.austega.com/florin/

Experienţă profesională:
• 2003-2012 Preşedinte IRSCA GIFTED EDUCATION, PREŞEDINTE EDUGATE
• 2003 Director de dezvoltare S.C. Donald
• 2002-2003: Designer de soft educaţional în Softwin Bucureşti
• 2001-2003: Cercetător în Centrul Pentru Studii Complexe Bucureşti
• 2000-2001: Masterat în Utah State University
• 1991-2000: Profesor gradul 1 la Liceul de Mecanica Fina School
Bucharest, Romania
• 1990-1991: Inspector General in Ministerul Educaţiei
• 1986-1990: Profesor gradul 2 la Liceul Mihai Eminescu Bucureşti, Romania
• 1978-1986: Profesor matematică definitiv la Şcoala 78,

Membru în Organizaţii Profesionale şi Academice:

• Consiliul National al Competitiviţii CONACO
• Clubul de la Roma
• World Council for Gifted and Talented Children
• European Council for High Ability
• Asia-Pacific Federation
• Network of International Excelency
• British Columbia Gifted Education
• Hub Austega, organizaţia australiană pentru Gifted Education
• Centrul Pentru Studii Complexe Bucureşti, România, Membru în
Consiliul Director 2001

Publicaţii:
• Romanian Ministry of Education, Mathematics Curricula for Fifth to
Eight Degrees, (co-author with working group for Romanian Ministry of
Education), 2000.
• Romanian Ministry of Education, Mathematics Curricula for High
School (co-author with working group for Romanian Ministry of
Education), 2000.
• Romanian Ministry of Education, Regimul Actelor de Studii in Romania
(co-author with working group to study academic reform in education,
funded by World Bank and U.S.-based Soros Foundation), 2000.
• Colceag, F. Curricula la Decizia Scolii (school decision curricula,
prepared for Institute of Education, Bucharest, Romania), 2000.
• Colceag, F. Reforma Invatamintului si Programe Educative (education
reform and education programs, prepared for Institute of Education,
Bucharest, Romania), 2000.
• Colceag, F, Jinaru, A., Caragea, A. Enlarged European Union
Intermediated through New Economy in the European Union, (European
Integration Programs funded by Center for Complex Studies, Bucharest,
Romania), 2000.
• Romanian Ministry of Education, Programa de Perfectionare Pantru
Gradule 1 & 2 (co-author with working group to develop training
programs for teaching degrees in mathematics), 1999.

Cărţi/cursuri:
• Contabilitate pentru dezvoltare sustenabila, recunoaşterea externatităţilor şi eco-costurilor schimbărilor climatice (2012), Cornelia Dascălu, Chiraţa Caraiani, Florian Colceag, Raluca Guşe, Camelia Lungu, Editura ASE
• Nonliniar Wiews on the Economic Crisis (2012) Academia Română, studiu Florian Colceag, Fractal Completness Philosophy of the Alive Universe, Lattice Automata
• România după criză, reprofesionalizarea, articol Florian Colceag, Învăţământ şi Cercetare, un exerciţiu de forsight (2010)
• Chiraţa Caraiani, Camilia Lungu, Florian Colceag, Cornelia Dascălu, Raluca Guşe, Contabilitatea Verde (2010)
• Calin Georgescu, Ionel Haiduc, Mircea Maliţa, Cristian Hera, Vasile
Gheţău, Cezar Bârzea-Ciprian Fartuşnic, Florian Colceag, Cristian
Pârvulescu (2009), Şansa României-Oamenii, Institutul de Proiecte
pentru Inovaţie şi Dezvoltare
• Educaţia Interculturală în Contextul Integrării României în Uniunea Europeană, (2006), Colceag Florian, Modelul Organic al dezvoltării interculturale GAIA, ASE Bucureşti
• Alexandru Caragea, Aron Jinaru, Florian Colceag, (2001), Spre o Uniune
Europeană extinsă prin intermediul Uniunii Europene a noii economii,
întru o Europă a conceperii viitoarei civilizaţii umane, Un concept
Românesc Privind Viitorul Uniunii Europene, Proiect Banca Mondială,
Polirom
• Dan Manoleli, Adrian Miroiu, Cornel Radu, Filofteia Logofătu,
Alexandru Andrăşanu, Florian Colceag, (1999),Regimul Actelor de
Studii şi Politica Ocupaţională CENPO

Articole/studii publicate în reviste de specialitate:
a) Reviste indexate ISI
Caraiani Chiraţa, Dumitrana Mihaela, Dumitru Corina, Ristea Mihai,
Dascălu Cornelia, Guşe Raluca, Jianu Iulia, Lungu Camelia, Şendroiu
Cleopatra, Colceag Florian, Green Accounting in Romania – A Vision to
European Integration, 2006, 46th Congress of the European Regional
Science Association (ERSA), Volos, Grecia,
http://www.thomsonreuters.com/content/PDF/scientific/conference_titles_2004-2008.xls,
http://www.thomsonreuters.com/products_services/scientific/Conf_Proceedings_Citation_Index

b) Reviste/baze de date internaţionale, Reviste din ţară recunoscute
CNCSIS (B+ / B)
Dascălu Cornelia, Caraiani Chiraţa, Lungu Camelia I., Colceag Florian,
Guşe Raluca G., 2008, The Externalities In Social Environmental
Accounting, în curs de publicare în International Journal Of
Accounting And Information Management, Emerald, ISSN 1834-7649

c) Reviste din ţară recunoscute CNCSIS (C) şi reviste recunoscute în domeniu
Colceag Florian, Caraiani Chiraţa, Dumitrana Mihaela, Dascălu
Cornelia, Lungu Camelia Iuliana, 2007, GAIA theory – model and
metaphor for global green performance, Contabilitate şi Informatică de
Gestiune, Supliment, pp.332-344, ISSN 1583-4387, www.cig.ase.ro/, B+

Comunicări la conferinte, simpozioane:
Colceag Florian RAPORTARE CONACO EDUCAŢIE ORIZONT 2020
Dascălu Cornelia, Caraiani Chiraţa, Lungu Camelia, Guşe Raluca,
Colceag Florian, 2008, Externalities from the perspective of social
and environmental accounting – public & private interest interface,
Congresul profesiei contabile organizat de Corpul Experţilor Contabili
şi al Contabililor Autorizaţi din România (CECCAR), Bucureşti
septembrie, Volumul Congresului profesiei contabile din România,
98-106, ISSN 1844-7767
Caraiani Chirata, Dascălu Cornelia, Lungu Camelia I., Guşe Raluca G.,
Colceag Florian, 2008, Concepts, policies and procedures analysis
regarding eco-performance according to European and international
accounting and reporting standards, Congresul profesiei contabile
organizat de Corpul Experţilor Contabili şi al Contabililor Autorizaţi
din România (CECCAR), Bucureşti septembrie, Volumul Congresului
profesiei contabile din România, 36-46, ISSN 1844-7767
Colceag Florian, Caraiani Chirata, Dascălu Cornelia, Lungu Camelia I.,
Guşe Raluca G., 2008, Gaia Theory & Learning By Doing Strategy A
Modern Approach Of Decision-Making, 10th Conference on Education, mai,
Grecia
Caraiani Chiraţa, Dumitrana Mihaela, Dascălu Cornelia, Lungu Camelia
Iuliana, Colceag Florian, 2006, Green accounting: sustainable
accounting of ecological policies, International symposium CAP and
Euro-regions Development Policies in EU-25/27. Experiences and
Expectations, Bucureşti, 29-30 septembrie, Volume CAP and Euro-regions
Development Policies in EU-25/27. Experiences and Expectations, pp.
216-227, Bucureşti, ISBN 9-789735-949-228
Caraiani Chiraţa, Colceag Florian, 2006, Modelul organic al
dezvoltării interculturale – GAIA (I), Seminar ştiinţific
internaţional Educaţia interculturală în contextul integrării României
în UE, ASE-DPPD, ASE Bucureşti, 10-11 mai 2006, Volumul Educaţia
interculturală în contextul integrării României în UE, pp. 103-106,
Editura ASE, Bucureşti, ISBN 973-594-800-1
Caraiani Chirata, Colceag Florian, 2006, GAIA - Organic model of
intercultural development (I), Seminar ştiinţific internaţional
Educaţia interculturală în contextul integrării României în UE,
ASE-DPPD, ASE Bucureşti, 10-11 mai 2006, Volume Intercultural
education in the context of Romania’s integration in EU, pp.107-110,
Editura ASE, Bucureşti, ISBN 973-594-801-X
Caraiani Chiraţa, Dumitrana Mihaela, Dascălu Cornelia, Lungu Camelia
Iuliana, Colceag Florian, 2006, Green accounting: sustainable
accounting of ecological policies, International symposium CAP and
Euro-regions Development Policies in EU-25/27. Experiences and
Expectations, Bucureşti, 29-30 septembrie, Volume CAP and Euro-regions
Development Policies in EU-25/27. Experiences and Expectations, pp.
216-227, Bucureşti, ISBN 9-789735-949-228

Proiecte de cercetare-dezvoltare:
Dascălu Cornelia, director, PN-II, Program IDEI ID_1825, Cercetări,
dezvoltări şi inovări în contabilitatea socială şi de mediu din
perspectiva politicilor şi procedurilor de recunoaştere a
eco-costurilor încălzirii globale în România, perioada de derulare
2009-2011, Colceag Florian – membru în echipa de cercetare, 2009
Caraiani Chiraţa, director, PNCDI II – Program IDEI ID_ 827, Contract
155/2007, Contabilitatea verde - strategii transdisciplinare către
contabilitatea socioeconomică şi de mediu, perioada de derulare
2007-2010, Colceag Florian – membru în echipa de cercetare, 2007,
2008, 2009

• Colceag F., Toolkit for Sustainable development, 1008 Bruseels
Paradiso Conferance
• Colceag F., Sustenable development and self-adjustment, 2008 Club of Rome
• Colceag F., Fractal intelligence development, The “David Star”
Model, Paris 2008 ICIE conferance
• Colceag. F. Jinaru. A. Bussines Complex Responsibility-a way of
ethics in a connected global economy presented on the International
symposium at new Europe College, 2003
• Colceag. F. Conflicts and Wars presented to the Romanian Academy,
Black Sea Foundation 2003
• Colceag. F. Serbulescu. R. Paternuri Socio Economice: invarianta si
evolutie in istoria societatilor pre si post romane in Dacia
presented to the third congress of Tracology, Bucharest 2002
• Colceag, F., Jinaru, A., Caragea A. Normative de Program Pentru
Integrarea Europeana, Snagov, Romania, presented to the National
Council for European Integration, 2000.
• Colceag, F., Jinaru, A., Caragea, A. Modelare Economica si Sociala
Pentru Integrarea Romaniei in Structurile Europene, program on
economic and social modeling presented at International meeting in
Bruxelles, Belgium by Romanian Minister of External Affairs), 2000.

-Institute of Educational Research, governmental institute in
Bucharest, Romania, invited as collaborator (1995-2000)
-Institute of Biological Research, governmental institute in
Bucharest, Romania (1984-1987)


Studies on international conferences from Romania and abroad in economy:
GAIA theory – model and metaphor for global green performance, 2nd♣
International Conference Accounting and Management Information Systems
- AMIS 2007, “Value creation and globalization, paper no.27899, ASE,
Bucuresti, Accounting and Management Information Systems Journal, no.
Supliment (in-publishing), 2007, CNCSIS recognized review, B+
category, ISSN 1583-4387: Colceag Florian, Caraiani Chirata, Dascalu
Cornelia, Lungu Camelia Iuliana

Green Accounting in Romania – A Vision to European Integration, 46th♣
Congress of the European Regional Science Association (ERSA), Volos,
Grecia, paper indexed in www.prd.uth.gr/ersa2006, numarul lucrarii
476, 2006: Caraiani Chirata, Dascalu Cornelia, Lungu Camelia Iuliana,
Guse Gina Raluca, Colceag Florian

Green accounting: sustainable accounting of ecological policies,♣
International symposium CAP and Euro-regions Development Policies in
EU-25/27. Experiences and Expectations, ASE, Bucharest, 2006: Caraiani
Chirata, Dascalu Cornelia, Lungu Camelia Iuliana, Colceag Florian

GAIA-organic model of intercultural development (I si II),♣
International scientific seminar Intercultural education in the
context of Romania’s integration in EU, ASE, Bucharest, 2006: Caraiani
Chirata, Colceag Florian, Dascalu Cornelia

Grants obtained through various national funding resources:
Green accounting - transdisciplinary strategies towards social♣
environmental accounting, funding on the bases of the national
competition conducted by National University Research Council (CNCSIS)
within Romanian Ministry of Education, project manager Prof. PhD
Chirata Caraiani, ASE Bucharest, CNCSIS 827, Member.
 
 
Awards:
European Personaliy of the Year 2007.

Community Service:
• Member CONACO policy maker în educaţie
• Coach of the Romanian International Mathematics Olympic Team 1982 –1999
• Member of different research teams as specialist in mathematical
models invited for consultations in the following fields of research:
biochemistry , biophysics, cell biology , education, sociology, theory
of complexity, and economy in the following institutes of Bucharest ,
Romania:
- European Integration Institute, governmental institute in Bucharest,
Romania, invited as collaborator (2000)
-Center for Complex Studies, non-governmental, non-profit, institute
in Bucharest, Romania, (1998-2000)
Read more…
E-mail me when people leave their comments –

You need to be a member of Invață Să Zbori to add comments!

Join Invață Să Zbori