SCHIMBAREA PARADIGMEI DE GÂNDIRE ÎN EDUCAȚIE - INTRODUCERE în Metoda Prof. Dr. FLORIAN COLCEAG® / online / 2021 - 2022

Introducere în Metoda Prof. Dr. Florian Colceag®, care te ajută să descoperi și să înțelegi noile abordări calitative în educație. O abordare care îi va ajuta pe cei care lucrează cu copiii zilelor noastre să descopere cum să îi susțină pe aceștia să își aducă aminte de esența lor, de inteligența și talentele lor native, de energia care se naște din pasiunile lor și cum să-și dezvolte abilitățille înnăscute, astfel încât să-și poată atinge potențialul maxim.

CONTEXT:

În România, educația a luat o turnură nefavorabilă dezvoltării potențialului uman. Acest lucru pune în pericol echilibrul psiho-emoțional al copiilor noștri și, odată cu el, viitorul nostru ca națiune. S-a creeat un mediu instabil în ceea ce privește posibilitățile de afirmare individuală a potențialului. Copiii noștri nu au profunzime, anduranță și curaj. În plus, de cele mai multe ori, nu au nici modele de la care să învețe aceste atribute.

Cadrul legislativ nu oferă susținerea necesară pentru formarea de oameni cooperanți, armonioși și integri. Nu susține formarea unor caractere și a unor buni cetățeni. În educație se investește din ce în ce mai puțin din punct de vedere instituțional.

Profesorii dispun de resurse puține, nu sunt pregătiți să facă față nevoilor și solicitărilor pe care le ridică noile generații de copii. Nu sunt susținuți și co-interesați profesional, emoțional etc.


În plus, in prezent, datorită situației globale generată de Covid-19, criza sistemului de învățământ din România a atins culmile ei maxime, dincolo de care singura soluție este schimbarea paradigmei de gândire în educație - de la cantitativ la calitativ și nu numai...


SCOP:
 
Diseminarea informației și crearea punților de colaborare între toți cei interesați de acest domeniu și echipa de profesioniști specializați în metoda prof. dr. Florian Colceag®, ce vizează cunoștințe și competențe în psihopedagogie, educație, parenting și, nu în ultimul rând, modelare matematică.
 
La sfârșitul cursului veți fi capabili să înțelegeți și să utilizați Metoda Prof. Dr. Florian Colceag®, personal, pe baza unor metode și strategii educaționale inovatoare, capabile să schimbe mentalități și să ofere alternative viabile la sistemul clasic de învățământ românesc, aflat într-o criză majoră.
 
Notă: Cei ce urmează doar formarea online nu vor putea fi considerați formatori în această metodă, nu vor putea practica pentru sau alături de alții metoda și nu vor putea forma la rândul lor alți profesioniști în Metoda Prof. Dr. Florian Colceag®. O vor putea utiliza cu succes însă în familie sau propriile lor arii de activitate.
Pentru a deveni practicant sau formator în această metodă este necesar să vă înscrieți la una din celelalte formări ale noastre (anunțate separat).
 

DESPRE METODĂ:

Dl prof. Florian Colceag a urmat cursurile Facultțăii de Matematică din cadrul Universității București. Timp de 15 ani, începând din 1984, a fost antrenorul Lotului Olimpic Român la matematică. A început să lucreze cu specialişti australieni, în programe de „Gifted Education” – Educaţia copiilor supradotaţi (copii înzestraţi cu calităţi speciale și abilități înalte într-unul sau mai multe domenii). În 1991 a primit o bursă în SUA și și-a luat masteratul în "Educație pentru copii supradotați” la Utah State University. Întors în România în 2001, și-a continuat studiile și a devenit doctor în economie la Academia de Studii Economice, București.

A susținut implementarea unui program educaţional aşa cum îl văzuse aplicat cu succes în ţările civilizate. „Timp de 8 luni am fost purtat între un birou şi altul al Ministerului Educaţiei”. A demisionat din învăţământ, a înfiinţat Organizaţia IRSCA Gifted Education și a început lupta pentru concretizarea unui sistem de învăţământ care să dezvolte și să pună în valoare abilităţile înalte ale copiilor din România.

„Prin gifted education se respectă natura divină a omului şi nu omul-marfă, omul de consum. Noi promovăm omul creator, omul capabil să-şi dezvolte potenţialele.”


DESCRIERE:

“[…] nu ești dator să ajungi ceva, că nu trebuie să parvii nicăieri, că ceea ce importă în primul rând este să fii tu și să poți rămâne tu însuți în orice împrejurare a vieții. Mircea Eliade – „Întoarcerea din Rai”

Cursul de față își propune să deschidă noi ferestre în ceea ce privește posibilitățile educaționale sustenabile. Își propune să schimbe perspectiva. Implementarea unor soluții inovatoare și coerente capătă caracter de urgență, dar sunt imperios necesare flexibilitatea, creativitatea și strategia.

Pornind de la ideea că fiecare om este diferit și fiecare context este diferit, ne ferim să dăm rețete și să setăm direcții cu valoare de adevăr absolut. Susținem demersul individual de emancipare. Cursul oferă, în primul rând, instrumente și metode de lucru în planificarea și abordarea educațională. Reprezintă o investiție în dezvoltarea personală și profesională. Cum “schimbarea în lume începe cu noi înșine”, vă oferim pârghiile cu care, împreună, să putem schimba sistemul de învățământ românesc.


OBIECTIVE:

 • Dezvoltarea gândirii complexe în materie de sisteme educaționale, psihopedagogie și parenting;
 • Dezvoltarea abilităților de comunicare intra și inter personală;
 • Dezvoltarea abilităților si competentelor personale profesionale prin integrarea unor viziuni inovatoarea în materie de educație, metode noi de lucru cu copii;
 • Dobândirea cunoștințelor fundamentale în ceea ce privește metoda de analiză si planificare strategică a prof. Florian Colceag®;
 • Experimentarea metodelor și strategiilor eficiente pentru planificarea, implementarea și dezvoltarea de proiecte educaționale personalizate;
 • Dobândirea competențelor de concepere și elaborare de programe și curicule individualizate, raportat la specificul problemei sau nevoilor copiilor, pe bază de modelare matematică sistemică, pornind de la principiile și Metoda prof. dr. Florian Colceag®.


PERIOADA DE DESFĂȘURARE:

01 noiembrie – 15 iunie
Data limită până la care aveți
acces la materiale și de depunere a proiectelor finalizate complet: 01 noiembrie (anul următor începerii formării), cu posibilitatea prelungirii.


STRUCTURA:

 • 14 module* de formare online, a câte 4 ore fiecare (inclusiv evaluarea finală cu discutarea proiectelor), constând în înregistrări video ale cursului predat de dl. prof. dr. Florian Colceag și materialele scrise aferente acestora precum și
 • 7 înregistrări video ale supervizărilor anterioare cu domnul profesorconstând în înregistrările video cu domnul profesor Florian Colceag, din cadrul supervizărilor și materialele aferente acestora

ce pot fi parcurse oricând doriți și în propriul vostru ritm;

 • 2 module de supervizare, a câte 2 ore fiecare, online;
 • peste 82 de ore de formare teoretică, la distanță;
 • suport de curs teoretic în format PDF;
 • grup de lucru online dedicat tuturor participanților la acest program.

* Pentru absolvirea cursului este necesară înscrierea și participarea la întregul program, participarea la supervizări, parcurgerea individuală a întregului suport de curs (video și scris) și prezentarea unui proiect conceput la finalul cursului, folosindu-vă de instrumentele prezentate în cadrul programului și Metoda de modelare a domnului profesor Florian Colceag. Celor ce parcurg cursul dar nu realizează un program de absolvire, li se oferă un Certificat de Participare, la finalul cursului.


TEMATICI IZ SPGE


MODUL DE DESFĂȘURARE:

 • La distanță/online în perioada 01 noiembrie - 15 iunie pe platofma online a Asociației Învață să Zbori;
 • Fiecare modul tematic cuprinde atât teorie cât și lucru practic în regim individual sau peer to peer;
 • La începutul cursului, în luna decembrie, va exista o întâlnire online de îndrumare și feedback online cu trainerul acreditat Iulia Ioana Huiduc Manolescu;
 • Pe parcursul programului, în perioada de realizare a proiectelor, va mai exista o întâlnire online în regim de supervizare, inclusă în structura formării;
 • La cerere, în cazul în care sunt necesare explicații suplimentare, aprofundarea modulelor sau este necesar lucrul punctual și în amănunt pe proiectele personale, se pot organiza sesiuni de mentoring individual sau de grup suplimentare cu membrii echipei noastre (care nu sunt incluse în prețul formării).


CUI NE ADRESĂM:

 • Actuali sau viitori specialiști în psihologie, pedagogie, coaching, dezvoltare personală, părinți sau, pur și simplu, oameni pasionați care desfășoară diverse activități educaționale cu copii;
 • Toți cei interesați de o explorare complexă a psihopedagogiei și sistemelor educaționale;
 • Cei interesați de metode inovative în parenting, în susținerea potențialelor individuale native ale copiilor și în dezvoltarea armonioasă a personalității acestora;
 • Toți cei care doresc o pregătire personală în Metoda domnului profesor Florian Colceag®.


ECHIPA:

Coordonator și mentor:
Iulia Ioana Huiduc Manolescu
ioana.huiduc@invata-sa-zbori.ro
0742064924


INVESTIȚIA
în tine și în curs se realizează pe bază de sponsorizare pentru acoperirea costurilor de organizare și funcționare, într-una din următoarele modalități:

 • Varianta 1: valoarea INTEGRALă a formării 470 euro plătiți toți odată (în lei, la rata de schimb a BNR din ziua efectuării plății);
 • Varianta 2: ÎN 3 RATE de câte 190 euro / rată, plătiți trimestrial (în lei): rata 1 până la data începerii formărtii, următoarele 2 rate, ulterior, la fiecare 2 luni;
 • Varianta 3: EARLY BIRD plătind doar 370 euro pentru întregul program, plătiți toți odată înainte de 28 octombrie, (în lei, la rata de schimb a BNR din ziua efectuării plății).

! Poți beneficia de un DISCOUNT DE 10% DIN COSTUL TOTAL AL FORMĂRII TALE, pentru fiecare persoană adusă în cadrul formării, plătitoare a taxei de curs în oricare dintre cele 3 variante susmenționate.

!! DISCOUNT SUPLIMENTAR DE 10% (ce poate fi cumulat cu cel de mai sus) primesc toți cei care sunt înscriși deja și participă în paralel la oricare din  formările organizate de noi în această serie!

!!! DISCOUNT 10% de grup (de la 4 persoane în sus) pentru instituțiile de învățământ !!!

Pentru a solicita o bursă de studiu (în cazuri întemeiate), vă rugăm să ne scrieți direct pe adresa de e-mail la office@invata-sa-zbori.ro, împreună cu scrisoarea dumneavoastră de intenție și dovada celor susținute, până la data de 25 octombrie.

 
ÎNSCRIEREA
se face prin parcurgerea completă a următorilor pași:

 1. completarea formularului pe care îl găsiți aici:
  FORMULAR DE ÎNSCRIERE LA CURS SPGE ONLINE
 2. achitarea contribuției de participare se face prin ordin de plată în contul asociației: RO39BTRLRONCRT0248854201 deschis la Banca Transilvania sucursala Tineretului pe numele As. Învață să Zbori, CIF 33193340, cu specificația clară de plată: “Sponsorizare Curs SPGEniv1LD – varianta …”. Dovada plății asigură garantarea locului dumneavoastră în cadrul formării și accesul dumneavoastră pe platforma online la materialele suport de curs.
 3. completarea și semnarea Contractului de Sponsorizare, pe care îl puteți descărca de AICI: pt. Persoane Fizice , pt. Persoane Juridice;
 4. trimiterea prin e-mail (office@învață-sa-zbori.ro) a copiei după buletin / carte de identitate, a Contractului de sponsorizare semnat și scanat, precum și a dovezii achitării variantei de pachet pentru care ați optat.


LOCAȚIA  și modalitatea de desfășurare (pt supervizările online sau în sală) va fi stabilită și anunțată ulterior participanților.

E-mail me when people leave their comments –

Comments

 • Buna ziua!

  Pentru orice aspecte legate de continutul cursurilor, clarificari ale diferitelor subiecte pe care le veti considera necesare referitor la desfășurarea formării si alte asemenea teme de discutie, vă invităm să ne scrieti aici, la secțiunea comment, pentru ca toti membri cursanti SPGE sa beneficieze de raspunsuri si, totodata, pentru a centraliza undeva informatiile, cu acesul tuturor celor potential interesati la ele.
  Va vom raspunde aici, in cel mai scurt timp posibil!

  Pentru orice alte aspecte, personale, va stam la dispozitie cu mare drag si bucuria de a parcurge impreuna aceasta calatorie fascinanta si transformatoare in lumea neurostiintelor, insotiti de domnul profesor Florian Colceag!

  Pe curand!

  Ioana HM

 • xCursant SPGE

  Sunt absolut fascinată de universul de idei către care mi s-a deschis accesul si onorată de a le primi de la maestrul Florin Colceag, dar şi de la cei de la care am fabulos de multe de învăţat! Este ceea ce am găsit, căutând asiduu la noi, in România! Mulţumesc!

 • Buna!

  Acesta este linkul pentru a participa la prima noastra intalnire online:

  https://join.skype.com/f0bKlGt2c4Ev

  Va astept cu drag!

  IoanaHM :)

  Skype
 • Multumesc tuturor participantilor de astazi! A avut loc prima noastra intalnire si in cadrul acesteia s-au stabilit urmatoarele:

  1. Sa folosim canalele de comunicare puse la dispozitie de platforma, mai mult is mai des pentru: INTREBARI, IDEI, PROPUNERI, IMPARTASIRE DE RESURSE, PREZENTAREA MOTIVATIEI DE A PARTICIPA LA ACEASTA FORMARE SI DIRECTIILE DE INTERES ALE FIECARUIA - in perspectiva formarii de echipe pentru realizarea de proiecte (TOATE ACESTEA PE GRUPUL DE DISCUTII) si orice  alte aspecte de interes pentru voi.

  2. Sa mai organizam o intalnire informala (suplimentara) online, in luna ianuarie (dupa ce mai parcurgeti o parte din materialele suport de curs, in vacanta) pentru a ne cunoaste efectiv cu totii - ceea ce nu am reusit sa facem astazi - fiind anuntata din timp si planificata cat mai adaptat disponibilitatilor voastre. In acest sens, voi crea un poll, la care va invit pe toti sa raspundeti, pentru a stii cum sa ne organizam mai bine simai eficient de acum inainte.

  3. Supervizarile si sesiunile de mentoring vor fi impartite in 2 cate una dimineata si una dupamasa pentru a putea participa toata lumea, grupul fiind impartit in jumatate (pentru a putea discuta efectiv cu toti).

  4. Momentan, canalul de comunicare utilizat a fost Skype, vom lua in considerare pe viitor sa folosim Zoom sau alta formula tehnica, in functie si de disponibilitatea voastra.

  5. cele 2 module de supervizare, a câte 2 ore fiecare, se vor desfășura online, în grupuri de max 12 persoane, prin zoom, locurile pentru fiecare dată stabilită acordându-se după principiul primul venit - primul servit; mă voi asigura că vor exista o opțiune pentru prima parte a zilei și o alta pentru a doua parte a zile, astfel încât fiecare dintre voi să poată participa. Supervizările fiind destinate clarificării unor aspecte din materialele suport de curs (video si scris), este recomandat ca înainte de fiecare supervizare să aveți o parte din materie parcursa (5-7 module înainte de fiecare, după cum alegeți voi să vă împărțiți materia). Nu exista reguli stricte în acest sens, dar este clar ca puteți beneficia de supervizare mai mult dacă ați parcurs materia și aveți întrebări legate de aceasta. Pentru ca acest lucru să fie posibil, și să nu se suprapună nici cu sesiunile de mentoring (care vor avea loc în faza de proiecte, mai spre finalul formării), va propun ca prima supervizare să aibă loc în luna ianuarie iar cea de-a doua supervizare - în luna aprilie.

  6. cele 2 sesiuni de mentoring (una individuală și una de grup cu echipa de lucru pe proiect pe care v-o formați) cu mine – pe probleme specifice și proiectele realizate pentru absolvirea formării - în general, le planific în ultima parte a formării (asta ar însemna după luna aprilie) pentru a le folosi, în special în contextul proiectelor pe care le aveți de realizat pentru absolvirea formării, pentru clarificarea aspectelor legate de acestea, de tehnica de modelare matematică a domnului profesor și a unor teme apărute după parcurgerea materiei, suport de curs. Dacă însă, și până atunci, simțiți nevoia unei sesiuni de mentoring individual, puteți apela la mine oricând și să stabilim (în privat) o sesiune online sau față în față. În contextul cursului (deși tariful practicat de mine, în general, pentru o sesiune individuală de 1 ora este de 150 lei) beneficiați și de un preț preferențial de 50 lei / ora de mentoring. ;)

  7. Prezentarea proiectelor finale în cadrul unei conferințe naționale organizate cu stakeholderi și factori de decizie din domeniul educației pentru promovarea programelor dezvoltate în cadrul formării este un punct important și care trebuie planificat cu atenție din timp întrucât suntem și noi subordonați programului și condițiilor de organizare ale colaboratorilor noștri. Pentru a fi siguri că vă putem oferi această șansă, dacă vă interesează, este necesar să: 1. finalizați proiectele la timp; 2. proiectele realizate să conțină atât modelarea în metoda de domnului profesor cât și o prezentare clasică, gen business plan, la un nivel profesionist; 3. să ne anunțați din timp intenția voastră de participare în acest sens, precum și prezentatorul proiectului (cu o prezentare a acestuia) și prezentarea echipei care a creat proiectul și care urmează să-l implementeze.

  Voi reveni cu poll-ul si planificarea urmatoarei intalniri, in scurt timp.

  Toate cele bune si pe curand,

  IoanaHM

This reply was deleted.

You need to be a member of Invață Să Zbori to add comments!

Join Invață Să Zbori