EDU - CES 2019 - „Acces la educație incluzivă de calitate pentru copiii CES cu deficiențe auditive și vizuale”

Joi, 24 octombrie 2019 a avut loc evenimentul care marchează finalizarea proiectului „Acces la educație incluzivă de calitate pentru copiii CES cu deficiențe auditive și vizuale (EDU-CES)”. În cadrul acestui eveniment echipa de proiect a prezentat cele 4 propuneri de politici publice alternative elaborate în cadrul proiectului și aflate încă, în curs de ajustare.

Mulțumim participanților pentru prezență și implicarea în discuția despre cum putem contribui la crearea unor școli mai incluzive.

Mulțumim pentru găzduire colegilor de la „Fundația Dreptul la Educație”.

__________________________________________________________________________

Propunerile principale ale Asociației Învață să Zbori, în cadrul dezbaterii publice, au fost (pe scurt) următoarele:

- Stimularea, promovarea și implementarea unui sistem de învățământ de calitate, în general, care să urmărească o abordare individualizată nevoilor și trăsăturilor specifice fiecărui copil în parte. Într-un astfel de context și nevoile educaționale speciale ale anumitor categorii de copii (CES) ar putea fi, cu mai mare ușurință și succes, realizate în cadrul unei clase din învățământul de masă.

- Scăderea numărului de copii dintr-o clasă, pentru ca profesorii și învățătorii să se poată ocupa efectiv de fiecare dintre aceștia în mod corespunzător.

- Legalizarea și reglementarea Homeschooling-ului, în sistemul de învățământ din România, pentru ca și acei copii cu CES, ai căror părinți ar prefera să opteze pentru o astfel de formă de școlarizare, (cu obligativitaea îndeplinirii anumitor condiții de calitate a actului eduațional și de socializare) să poată învăța în mod legitim și recunoscut de Ministerul Învățământului. Astfel sistemul ar putea totodată fi degrevat de un anumit procent de elevi cu cerințe educaționale speciale (nu neapărat dizabilitate).

- Schimbarea paradigmei de gândire cu privire la copiii cu cerințe educaționale speciale (CES) din paradigma dizabilității, în aceea a dublei-excepționalități și/sau supradotării (pe anumite direcții de abilitate, nerecunoscute și ne luate în considerare de sistemul clasic de învățământ).

- Flexibilizarea curriculumului național și birocrației impuse de sistem, astfel încât profesorii și învățătorii să aibă mai multă libertate de acțiune și abordare a procesului educațional (corelat cu punctele menționate mai sus)..

- Înlocuirea sistemelor de evaluare și notare cantitativă și formală cu unele de evaluare calitativă și reală, cu accent pe proiectele practice și de grup care conduc la utilizarea abilităților specifice fiecărui elev în parte, la cooperare și la rezultate practice clare și concrete ce pot fi evaluate calitativ. Acest punct are drept obiectiv concentrarea pe dezvoltarea de abilități și competențe reale ale elevilor, în schimbul notelor și diplomelor formale, într-un context de sistem educațional afectat puternic de analfabetismul funcțional al absolvenților.

- Oferirea de condiții reale pentru formarea, dezvoltarea și menținerea la niște standarde profesionale înalte a cadrelor didactice, atât în cadrul formării inițiale a acestora, cât și pe întreg parcursul desfășurării activității lor profesionale.

__________________________________________________________________________

• Titlul proiectului: „Acces la educație incluzivă de calitate pentru copiii CES cu deficiențe auditive și vizuale (EDU-CES)”
• Cod SMIS 112080
• Beneficiar: Asociația C4C - Communication for community
• Obiectivul/Scopul proiectului: Optimizarea proceselor decizionale ce vizează serviciile educaționale destinate copiilor cu cerințe educaționale special (CES) prin creșterea capacității organizațiilor neguvernamentale de a se implica în acțiuni de formulare și promovare de propuneri alternative la politicile publice initiate de Guvern. Dezvoltarea de rețele și parteneriate între societatea civilă și factorii instituționali în vederea derulării de activități de advocacy, pentru îmbunătățirea accesului la educație pentru copiii CES cu deficiențe senzoriale.
• Data de începere și perioada de implementare a proiectului:
aprilie 2018 – octombrie 2019
• Obiectivele specifice și rezultatele proiectului:
- 45 reprezentanți ai C4C și ai altor ONG-uri instruiți în domeniul elaborării și monitorizăriipoliticilor publice și în activități de advocacy;
- o analiză privind accesibilitatea și calitatea serviciilor educaționale furnizate în România copiilorcu dizabilități de tip vizual și/sau auditiv;
- un studiu comparativ privind politicile publice existente în statele europene;
- 4 propuneri de politici publice alternative elaborate și promovate;
- rețeaua EDU-CES, destinată promovării accesului la educație de calitate și fără bariere pentru copii cu cerințe educaționale speciale (din care fac parte 50 organizații membre);
- 8 consultări regionale de elaborare a propunerilor de politici publice alternative organizate cuparticiparea reprezentanților ONG-urilor și ai instituțiilor competente;
- un eveniment național de promovare a propunerilor de politici publice alternative organizat lanivel central cu participarea reprezentanților ONG-urilor și ale instituțiilor competente;
- 3 propuneri de politici publice alternative, acceptate la nivelul Ministerul Educației Naționale și/sau al Parlamentului.
• Valoarea proiectului: 693.255,50 lei din care 679.390,39 lei finanțare nerabursabilă U.E.
• Proiect cofinanțat din Fondul Social European, prin Programul Operațional Capacitate Administrativă 2014-2020

Mai multe detalii despre proiect pe: http://www.c4c.ro/…/acces-la-educatie-incluziva-de-calitat…/

Mulțumim, Asociaţia C4C - Communication for Community pentru invitație, îi felicităm pentru inițiativă și dorim mult succes în continuare proiectului!!!

3684214090?profile=RESIZE_710x3684215641?profile=RESIZE_710x3684214640?profile=RESIZE_710x3684230850?profile=RESIZE_710x3684217219?profile=RESIZE_710x3684232295?profile=RESIZE_710x3684236161?profile=RESIZE_710x3684233599?profile=RESIZE_710x3684236622?profile=RESIZE_710x

E-mail me when people leave their comments –

You need to be a member of Invață Să Zbori to add comments!

Join Invață Să Zbori