MEMBRU = acea persoană care și-a creat cont gratuit pe platforma www.invatasazbori.ning.com, care este activ în comunitatea online și care are dreptul la pagină personală și la un număr limitat de resurse online de pe platformă.

 

CURSANT = acea persoană care și-a creat cont gratuit pe platforma www.invatasazbori.ning.com și care este înscris la o formare în curs de desfășurare (la secțiunea Cursuri Online are acces la materialele suport de curs aferente formării la care este înscris, pentru durata inițial stabilită, de regula 1 an de la data începerii formării).

 

ABSOLVENT = acea persoană care și-a creat cont gratuit pe platforma www.invatasazbori.ning.com și care a absolvit una din formările organizate de noi (online sau în sală) (și care nu mai are acces la secțiunea Cursuri Online), care are acces la un număr limitat de resurse online aferente formării sau programului absolvit (la secțiunea FORMĂRI).

 

MEMBRU AVANSAT = acea persoană care și-a creat cont gratuit pe platforma www.invatasazbori.ning.com și care plătește un abonament anual (pentru acoperirea costurilor de funcționare și administrare a platformei). Acesta are acces la un număr mai mare de materiale, funcții ale platformei și resurse online decât membri obișnuiti, plus acces nelimitat în timp la materialele online suport de curs pentru programele parcurse (absolvite sau nu), pe durata abonamentului.

 

MEMBRU AsIZ = acea persoană care și-a creat cont gratuit pe platforma www.invatasazbori.ning.com și care este și membru al asociației Învață să Zbori (cu cotizația de membru achitată la zi și îndeplinirea tuturor condițiilor prevăzute de statut) care are acces la toate funcțiile platformei online, inclusiv acelea de postare, promovare a propriilor programe organizate în cadrul asociației, parteneriate pentru programele și activitățile desfășurate în afara asociației etc (conform tabelului de mai sus). Calitatea de membru al asociației se poate dobândi după absolvirea a cel puțin o formare (de lungă durată) organizată de către Asociația Învață să Zbori.

 

Notă:

  1. Prin "Programe Membri" se înțeleg acele programe concepute de absolvenții AsIZ fie în cadrul formărilor, fie independent, și pe care aceștia doresc să le facă publice și promoveze în comunitatea noastră online (fie pentru înscriere, fie pentru atragerea de colaboratori, primirea de feedback, atragerea de resurse etc), cu garantarea vizibilității publice și totodată membrilor comunități AsIZ. Acesta este un demers corelat cu obiectivul nostru de dezvoltare a rețelei profesionale în domeniul educației.

  2. Prin "Avansat" se înțeleg acele programe și formări (online) de nivel avansat ce pot fi accesate de membrii comunității online de nivel Avansat, în virtutea abonamentului anual plătit de aceștia, pe toată durata abonamentului.

  3. Prin "Forum" se înțelege acea secțiune de pe platforma online, destinată tuturor membrilor, pentru crearea și desfășurarea unor discuții și dezbateri de interes general, corelate cu obiectivele, principiile și valorile comunității educaționale Învață să Zbori. Sunt interzise intervențiile agresive, discriminatorii, care utilizează un limbaj neadecvat, manifestările de tip bullying sau atac la persoană, promovarea de produse sau servicii etc.

  4. Prin "Grupuri" se înțelege acea secțiune de pe platforma online, destinată cursanților și absolvenților programelor noastre, împărțită pe grupuri aferente formărilor la care aceștia au participat, pentru crearea și desfășurarea unor discuții și dezbateri de interes general, pe teme și conținuturi speficice respectivelor programe / cursuri / formări, corelate cu obiectivele, principiile și valorile comunității educaționale Învață să Zbori. Sunt interzise intervențiile agresive, discriminatorii, care utilizează un limbaj neadecvat, manifestările de tip bullying sau atac la persoană, promovarea de produse sau servicii etc. Sunt permise împărtășirea de resurse online și offline, organizarea de grupe le lucru sau peer-grupe, publicarea de call to action tematice (aferente tematicii programului) și orice alte activități și demersuri considerate ca fiind utile aprofundării subiectului programului din care fac parte.

  5. Prin "Discounturi" se înțeleg acele reduceri sau facilități oferite unor categorii de membri ai comunității AsIZ, pentru programele organizate de asociație, ce vor fi anunțate punctual pentru fiecare program / formare / curs / workshop / grup de lucru etc, în parte.

  6. Prin "Admin" se înțelege suportul tehnic de utilizare a platformei online, atunci când este cazul.

  7. Prin "Suport Organizare" se înțelege acea activitate de sprijin, mentorat sau chiar suport logistic și administrativ pentru organizarea și desfășurarea programelor educaționale concepute în cadrul programelor și/sau asociației Învață să Zbori, pentru realizarea practică și concretă a respectivelor programe de către absolvenții noștri sau membri asociației noastre. Acest suport se va acorda în limita resurselor și posibilităților asociației și se va desfășura conform unui plan de lucru specific, stabilit, de la caz la caz, împreună cu creatorii programului, în virtutea unor documente specifice încheiate anterior între părțile implicate.

  8. Prin "Promovare" se înțelege acea activitate de informare, diseminare a informației și promovare în cadrul comunității (atât pe platforma online cât și pe pagina de Facebook a asociației) cu o vizibilitate de peste 4000 persoane, a programelor concepute și/sau organizate în cadrul asociației sau programelor organizate de aceasta. Promovarea se va face în limita posibilităților asociației, în funcție de viabilitatea proiectului și conform unor termeni și condiții clare stabilite în scris de către ambele părți.

  9. Prin "Parteneriate" se înțeleg acele acțiuni sau demersuri publice sau private, încheiate cu alte persoane fizice sau juridice, desfășurate în afara activității specifice a asociației, având drept obiectiv: activități de promovare, organizare, susținere și diseminarea informației, poitici publice, dezbateri publice etc, corelative obiectivului de activitate al asociației, speficilului activității și domeniilor de interes ale comunității educaționale Învață să Zbori.

All Articles (0)

There aren’t any articles yet.