All Posts (24)

Sort by
Cursant

Digitalizarea ucide socializarea

Digitalizarea ucide socializarea?

12404159857?profile=RESIZE_710x

Nu mai mult decât o fac statul în bancă timp de 6 ore, copiatul de pe tablă, cititul în manuale, rezolvarea de exerciţii individuale în caietele speciale…

Îngrijorarea cu privire la socializare s-a ridicat peste noapte, ca argument mistic în favoarea supremației hârtiei ca Suport Sfânt și Ultim de stocare și propagare a informației, ca și cum statul cu capul într-o carte e incontestabil superior, atât din punct de vedere academic cât şi social, statului cu capul într-un laptop.

Când a fost socializarea o prioritate în rutina educaţională tradițională?! Avem pauze de 10 minute, iar ora de sport e, în general considerată pierdere de vreme. Atenţia copiilor a fost și este direcționată într-un fel aproape religios, către caiet și carte ca surse ale devenirii personale, pe scurt activităţi educaţionale anti-sociale. Nu e ca și cum şcoala românească îi oboseşte cu provocări de echipă, dezbateri, excursii, experimente știintifice, proiecte de cercetare. Dimpotrivă, multe cadre didactice sunt obosite de Săptămâna Altfel, considerând-o, mai degrabă piedică în atingerea obiectivelor curriculare. Reticenţa la procesul de înlocuire a hârtiei cu ecranele luminoase e doar formă și nu fond. 

Socializarea cu colegii de şcoală presupune timp dedicat interacţiunii libere, fie direcţionat către rezolvarea unor situații ipotetice, fie liber pur şi simplu. Această activitate nu e o prioritate pe ordinea de zi a Ministerului Învăţământului nici măcar ca și recomandare de gestionare a timpului liber. Se recomandă din nou ca, pentru atingerea scopului suprem de performanță academică, măsurabilă, copiii să rezolve exerciții individuale, stând aşezaţi pe scaun, din aceleași caiete speciale, și în timpul liber petrecut acasă. În realitate, elevul elogiat de sistemul educațional actual e tocilarul și docilul fără să fie necesar să elaborăm tipul de comportament pe care acești 2 termeni îl evocă. Socialii sunt răzvrătiții care fac ceea ce vor cu timpul lor, în ciuda recomandărilor, şi asta o ştim cu toţii.

Urmează apoi argumentul credibilităţii informației asociat cu problema dezinformării, extrem de popular în dezbaterile online pe tema digitalizării educației. Indubitabil nuvelele, romanele, poeziile, articolele de presa şi CV-urile scrise pe hârtie sunt mult mai credibile şi mai asumate decât cele circulate pe Infamul Internet. E ca şi cum o dată cu libertatea oferită de fluxul informațional digital, omenirea a devenit coruptă, apostată, naivă şi uşor de manipulat pentru că până acum citeam adevărul în cărţi, iar acum orice naiv poate citi orice pe internet.

Într-adevăr ne lovim cu stupoare, de momentul în care unul dintre pilonii civilizaţiei prezente  "Vorba volens scripta manent" pare a se dizolva inevitabil în apele învolburate şi tot mai repezi, ale timpului. Scripta non manent şi vorba non volens. Scripta pe internet azi e, mâine nu e, iar vorba manent la fel ca şi scripta. O paradigmă cu totul nouă.

Însă nu asta e cu adevărat problema, nu-i aşa?! 

Scripta manent era relevant pentru că doar unii aveau acces la scris, atunci când o editură filtra ceea ce era important, scripta manent trebuie să rămână lege pentru ca generaţiile tinere să poată fi suprimate cel puțin până la varsta de 30 de ani când și-ar permite financiar să se exprime sub o formă scrisă, care apoi trecând de evaluarea unuii for specializat ar ajunge la public și ar prinde greutate. Acum, un adolescent poate influenţa o lume, într-o zi. 

Scripta manent e fundamental doar pe hârtie pentru că înscrisul care vine cu o acreditare din partea unei autorităţi, poate fi manipulat cu eficienţă şi pus sau nu în faţa publicului, în cazul de faţă, a elevilor. E clar că materia şcolară e o selecţie de informaţie ştiinţifică şi culturală menită să producă o anumită percepţie asupra lumii. Argumentul selecţiei direcţionate vă sună conspiraţionist? Vă invit să citim la clasa a IX-a "Geneza Uitată" de Radu Cinamar în loc de “Mara” lui Ioan Slavici. Dacă într-adevăr educaţia are ca şi scop dezvoltarea gândirii critice indiferent de subiect, o putem dezvolta la fel de bine pe orice subiect. 

Ne temem că ideile răspândite liber sunt prea puternice şi ar putea transforma lumea iremediabil. Pe bună dreptate ne temem! Ideile au această putere! Ideile, viziunea, influenţa, pe care doar cei puțini și le-au permis până acum, circulă pe Whatsapp și Instagram, iar copiii noștri au acces la ele. Copiii noștri ne-formataţi își pot consolida propriile idei alipindu-se comunităţilor globale. Copiii noștri nu mai pot fi formați în totalitate de generaţiile adulte!

Aoleu! E un gând nebun, dar dacă… teama noastră e cu privire la noi şi lumea construită de noi?! Pentru că dacă nu le mai putem insufla că nu se poate, nu vor mai fi cuminţi şi nu vor mai tăcea la amenințări, iar dacă vor comunica online cu copii de vârsta lor nu se vor mai supune din teama de a nu fi părăsiţi într-o lume a adulţilor. 

Da, e adevărat, aparatul condiţionării nu va mai fi la fel de eficient, nu vom mai putea să le săpăm adânc în inimă frica de o reputaţie proastă şi nevoia compulsivă de a construi o identitate stabilă. Jucând jocuri video vor învăţa să ia totul ca pe o provocare, vor creşte crezând pur şi simplu în dreptul omuluii inalienabil la egalitate şi demnitate. După exerciţiul avatarelor, vor şti clar, fără explicații religioase şi filosofice, că personajul e doar un personaj, că în joc pot încerca orice, că misiunea fiecăruia e personală, că învăţarea se produce de la sine după multe încercări şi experimente, iar ei sunt mereu în spate şi pot reseta jocul. 

Da, e grav. Dacă își trăiesc cu adevărat copilăria cu acces la internet, aceşti copii nu vor avea pentru ce să lupte în viața reală. Mai citiţi o dată. Acești copii nu vor simți frica și presiunea de a lupta în viața reală… Nu vor avea motivaţie să lupte. Nu vor crea războaie! Vor lua totul ca pe un puzzle complicat care POATE fi rezolvat! Dacă vor fi exersat destul vor şti că distrugerea jocului, din frustrare, nu le aduce nici o satisfacţie. Vor fi experimentat frustrarea, mânia şi înfrângerea până la punctul în care găsind mereu soluţii dincolo de ele, le vor considera markeri naturali ai progresului. 

Până la urmă de ce ne temem de lumea asta?

Pentru că n-a existat niciodată până acum? Nici avionul comercial n-a existat până în 1914. 

Având acces ușor la informație din diverse perspective vor înţelege că faptele se întâmplă, iar percepţia fiecăruia despre ele e subiectivă şi nu vor avea nevoie de autoritatea protectivă pentru a le spune care e adevărul. Vor avea contextul să înţeleagă că, am fost naivi manipulaţi până acum, că probabil nu există un adevăr general valabil şi de asemenea că adevărurile noastre nu trebuie să fie în competiţie ci ar putea coexista. Vor depăşi clişeele culturale, realizând că valorile politice ale unei autorităţi statale nu sunt neapărat împărtăşite de cetăţeni ei.  Cunoscând perspectiva unui copil, a unui tânăr, a unui adult, a unui senior, liber exprimate, vor putea descoperi validitatea fiecăreia, un pas crucial în manifestarea acceptării şi integrării divergenţelor globale.

Am mers prea departe? Să revenim. Dincolo de digitalizare, problema socializării în educaţia românească e una reală, însă rezolvarea nu are de-a face cu tranziţia la suport informaţional digital, care, ca orice altă unealtă va trebui folosit responsabil şi ecologic pe nivelele de vârstă, conform dezvoltării psiho-emoţionale a elevilor. Problemele de fond în şcoala românească sunt: interacţiunea redusă a elevilor cu lumea naturală, reală 3D, activităţi de cooperare în care să fie antrenaţi în rezolvare de probleme realiste, întrebări deschise fără răspuns prestabilit, frecvența redusă a invitaţiilor la cercetare, la construcţie practică, la creaţie liberă, oportunităţi reduse de auto-cunoaştere şi auto-motivare.

Atunci când rutina şcolară va susţine dezvoltarea personalizată a fiecărui elev prin activităţi individuale şi de grup adecvate, digitalizarea va reprezenta doar o nouă oportunitate de creştere şi explorare, în sprijinul unei lumi mai bune!

Vrei să afli mai multe despre cum se poate face asta?! Lasă în comentarii “CUM?” și vom reveni la tine cu detalii, în cel mai scurt timp.

Read more…
Cursant

Dezvoltarea moralității

Dezvoltarea morală este un aspect fundamental al dezvoltării umane, care a fost studiat îndelung și în profunzime de-a lungul anilor. Lawrence Kohlberg, un psiholog american remarcabil, și-a adus o contribuție semnificativă în acest domeniu prin dezvoltarea teoriei sale asupra dezvoltării morale. Teoria lui Kohlberg este fundamentată pe ideea că moralitatea evoluează în etape distincte, iar individul parcurge aceste etape pe parcursul vieții sale. Kohlberg a dezvoltat teoria sa în urma cercetărilor extinse și a investigațiilor longitudinale asupra dezvoltării morale.

Primul nivel, nivelul preconvențional, este caracterizat de moralitatea bazată pe recompense și pedepse. Individul în această etapă se ghidează de faptul că evită pedepsele și obține recompensele. Comportamentul moral este înțeles în termeni simpli, de conformitate cu normele sociale pentru a evita sancțiunile. Cel de-al doilea nivel, nivelul convențional, se bazează pe moralitatea bazată pe norme și valori sociale. În această etapă, indivizii încep să înțeleagă importanța menținerii ordinii sociale și respectării autorităților. Ei consideră că a acționa în conformitate cu normele sociale este esențial pentru buna funcționare a societății. Nivelul postconvențional, ultimul nivel al teoriei lui Kohlberg, implică dezvoltarea unei moralități bazate pe principii etice personale și universale. Aici, indivizii încep să pună în discuție normele sociale și pot acționa în conformitate cu propriile convingeri morale, chiar dacă acestea contravin legilor sau așteptărilor sociale. Această etapă este adesea asociată cu o înțelegere mai profundă a drepturilor individuale și a justiției.

Impactul teoriei lui Kohlberg asupra psihologiei și educației este semnificativ. Această teorie implică faptul că finalitatea educației nu este nici frica (de pedepse), nici convenționalitatea (conformarea la reguli), ci autenticitatea și asumarea misiunii personale. Cu toate că omul trece prin acetste stadii la vârste diferite în dezvoltarea sa este extrem de simplist să considerăm actul educațional încununat cu succes atunci când individul rămâne la unul din cele 2 nivele intermediare.

Indiferent dacă tânărul acționează din frică de repercursiuni sau din dorința de apartenență acesta se află încă, la un nivel de sub-dezvoltare emoțional-mentală și are nevoie să atingă conștiința de sine. Prin urmare se impune expunerea și familiarizarea treptată cu unelte și dinamici care îi solicită intenția personală, capacitatea de decizie și asumarea responsabilității pe întreg parcursul educațional, până în momentul în care el capătă abilități în acest sens și este capabil de auto-guvernare. Evitarea responsabilizării și supunerea față de autoritate nu fac decât să prelungească acestă etapă de infantilitate emoțională.

În concluzie, o societate bazată pe integritate transcende jocul autorității impuse, care se pare, este necesar doar în stadiile incipiente ale dezvoltării moralității. Un cetățean matur, conștient de propriile valori și de misiunea pe care și-a asumat-o în lume va acționa nu pentru răsplăți externe (salariu) ci în virtutea împlinirii personale pe care acțiunile sale o manifestă. Dar oare, ne dorim astfel de cetățeni? Oameni puternici, imposibil de cumpărat?

 

 

Read more…
Cursant

Performanța în viziunea lui Gabor Mate

E larg răspândită credința că educația e un proces indus din exterior, necesar, condus într-o ierarhie strictă și apelând, fără doar și poate, la autoritatea impusă. Gabor Maté însă, renumitul medic și autor discuta despre modul în care acestea din urmă, pot contribui la stresul cronic și la afectarea sănătății mintale. Maté subliniază că o ierarhie rigidă și o autoritate impusă pot crea un mediu în care oamenii se simt lipsiți de control și putere, ceea ce poate avea consecințe negative asupra stării lor de bine emoțional.

Ceea ce recomandă, pe de altă parte sunt relațiile bazate pe respect, empatie și colaborare. În opinia sa, o abordare care promovează autonomia și responsabilitatea personală favorizează progresului și performanța.

În cele ce urmează vom trece în revistă condițiile necesare stimulării performanței sănătoase:

  1. Autenticitatea. În loc să se conformeze presiunilor sociale sau așteptărilor impuse de alții, o persoană ar trebui să-și urmeze pasiunile, interesele și valorile autentice. Aceasta implică să-și asculte vocea interioară și să ia decizii în concordanță cu ceea ce simte că este corect pentru ea.
  1. Autocompasiunea. În loc să se critice aspru sau să-și impună standarde nerealiste, indivizii ar trebui să-și trateze cu blândețe și să-și ofere sprijin emoțional în momentele dificile. Aceasta poate îmbunătăți stima de sine și capacitatea de a înfrunta provocările.
  1. Conștientizarea emoțiilor. A fi conștient de propriile emoții și a le recunoaște fără judecată poate ajuta la gestionarea stresului și la luarea de decizii mai informate și echilibrate.
  1. Relații autentice. Maté subliniază importanța construirii și menținerii relațiilor autentice și sănătoase. Acestea pot oferi sprijin emoțional și oportunități de învățare și dezvoltare personală.
  1. Gestionarea stresului. În loc să ignore sau să suprime stresul, este important să înveți modalități sănătoase de a-l gestiona, precum exercițiile de relaxare, meditația sau practicile de mindfulness.
  1. Flexibilitatea mentală. Capacitatea de a adapta gândirea și comportamentul în funcție de circumstanțe poate ajuta la rezolvarea problemelor și la adaptarea la schimbări.
  1. Învățarea din eșecuri. Viziunea lui Maté include acceptarea eșecurilor ca pe o oportunitate de învățare și creștere, în loc de a le percepe ca pe un semn al insuficienței.

În esență, Gabor Maté promovează o abordare echilibrată, care pune accent pe autenticitate, conexiune cu ceilalți și abordarea sănătoasă a stresului și emoțiilor pentru a dezvolta performanța atât pe plan personal cât și cel școlar..

Read more…
Cursant

Behaviorism vs. existenţialism

Educația este un domeniu vast și divers, cu numeroase teorii și metode care au evoluat de-a lungul timpului. Două dintre abordările distincte din acest domeniu sunt metodele educaționale behavioriste și cele existențialiste. În acest articol, vom explora și compara aceste două abordări, evidențiind principalele lor caracteristici, contribuții ale experților și literatură de specialitate.

Metodele educaționale behavioriste se bazează pe teoria că învățarea este un proces de formare a comportamentului prin conexiuni strânse între stimul și răspuns. Această abordare s-a dezvoltat în secolul al XX-lea și a avut un impact semnificativ în domeniul educației. Curentul educaţional existențialist, pe de altă parte, se concentrează pe dezvoltarea individuală, conștientizarea sinelui și explorarea sensului vieții. Această abordare se bazează pe filozofia existențialistă, care subliniază libertatea și responsabilitatea individului pentru propria devenire. Abordarea existențialistă pune un accent deosebit pe individ și pe dezvoltarea autonomiei, în timp ce metodele behavioriste tind să se concentreze pe modificarea comportamentului în funcție de cerințele sociale. Scopul principal al metodelor behavioriste este modificarea comportamentului în direcția dorită, în timp ce metodele existențialiste încurajează dezvoltarea identității individuale și a conștientizării sinelui.

Pentru a putea face o alegere cu privire la poziţia pe care o vom lua în raport cu educaţia copiilor noştri, e necesar să descoperim care sunt valorile pe care se bazează promotorii acestor două curente.

În lucrarea sa "Science and Human Behavior" (1953), B. F. Skinner a introdus conceptul de condiționare operantă, argumentând faptul că comportamentul poate fi modelat prin recompensarea sau pedepsirea răspunsurilor. Acesta a susținut că educația trebuie să se concentreze pe modificarea comportamentului prin stimulare adecvată. Edward Thorndike a dezvoltat teoria conexiunii, susținând că învățarea este rezultatul formării de conexiuni între stimulii și răspunsurile comportamentale. Această perspectivă a avut un impact asupra dezvoltării testelor de evaluare a cunoștințelor. Albert Bandura a adus o perspectivă socială la behaviorism prin teoria observațională a învățării. În lucrarea sa "Social Learning Theory" (1977), el a subliniat rolul observației și al modelelor în procesul de învățare. După cum putem observa curentul behaviorist recunoaşte valori precum: condiţionarea, frica, conformitatea, ruşinarea, copierea unor modele; ca fiind pârghii acceptabile pentru determinarea unui comportament "dorit" de educator, fără a face referire la auto-conştientizarea individului cu privire la acest comportament. Se presupune ca, undeva la "sfârşitul procesului educaţional" tânărul, repetând aceleaşi acţíuni, va consimţi tacit cu acest comportament şi îl va adopta şi percepe ca fiind al său.

Jean-Paul Sartre, filozoful existentialist cunoscut pentru lucrarea sa "Existentialism is a Humanism" (1946), a subliniat importanța libertății individuale, la orice vârstă, în luarea deciziilor și în crearea propriei identități. Martin Heidegger a explorat conceptul de autenticitate și existență autentică în lucrarea sa "Being and Time" (1927). Această perspectivă a avut un impact semnificativ în educația existențialistă, punând accent pe conștientizarea sinelui. Friedrich Nietzsche a susținut ideea "supraomului" și a explorat conceptul de "voință de putere." Aceste idei au fost integrate în abordarea existențialistă, care promovează autodeterminarea și afirmarea de sine. Paulo Freire, prin lucrarea sa "Pedagogy of the Oppressed" (1970) a susținut că educația ar trebui să fie un instrument de eliberare și conștientizare socială. Aşadar, valorile susţinute de existenţialişti sunt: autenticitatea, conştientizarea de sine, libertatea de alegere, auto-responsabilizarea, autodeterminarea, voinţa personală. În viziunea existenţialistă, fiecare copil e bun, acceptabil, capabil, pentru că acopul nu este obţinerea unui comportament standard, uniform, ci descoperirea şi dezvoltarea potenţialului personal, înnăscut. În timp ce în metodele behavioriste, educatorul are un rol activ în modelarea și controlul comportamentului elevilor, în metodele existențialiste, profesorul servește ca ghid și facilitator în explorarea individuală a sensului vieții.

Metodele educaționale behavioriste și cele existențialiste reprezintă două abordări distincte în domeniul educației, fiecare cu propriile lor caracteristici și principii fundamentale.Ca părinţi, e important să înţelegem că nu doar informaţia predată în şcoli e relevantă ci şi modul în care profesorii şi educatorii se raportează la elevi, care este scopul lor declarat şi care sunt valorile după care un sistem educaţional se ghidează. Alegerile noastre schimbă lumea în fiecare zi!

Read more…
Cursant

Resorturile Motivației

În călătoria noastră de-a lungul parcursului educațional, fie că suntem profesori, elevi sau părinți, ne confruntăm adesea cu provocări și obstacole care pot părea insurmontabile. Acești factori inhibitori pot adesea să împiedice elevii să atingă potențialul lor maxim și să-și dezvolte pasiunea pentru învățare. Cu toate acestea, nu suntem neputincioși în fața acestor piedici; există strategii și abordări testate care pot ajuta la depășirea lor.

Unul dintre cei mai semnificativi factori inhibitori în educație este lipsa de motivație. Cu toate că pare evident că motivația precede actul învățării, adesea întâmpinăm dificultăți în a o menține la nivele optime pe o perioadă îndelungată. Aici intervine teoria autodeterminării, dezvoltată de psihologul Edward Deci. Această teorie sugerează că pentru a fi motivați să învățăm, trebuie să fim autonomi în alegerile noastre, să dezvoltăm competență și să ne simțim conectați social. Așadar, în educație, este crucial să oferim elevilor autonomie în procesul de învățare, să îi ajutăm să-și dezvolte vizibil abilitățile și să se integreze în medii sociale de sprijin.

Un alt obstacol des întâlnit este stigmatizarea și presiunea socială. Elevii pot fi adesea expuși la hărțuire, discriminare sau presiuni sociale care afectează negativ învățarea lor. Studiile lui Carol Dweck despre mentalitatea de creștere ne învață că abordarea unei mentalități fixe, identificarea cu etichete sociale și credințe limitative despre propriile abilități poate face ca elevii să se simtă descurajați de eșecuri și să evite provocările. Prin promovarea unei mentalități de creștere, deschise, pozitive putem ajuta elevii să vadă eșecurile ca o oportunitate și să își păstreze motivația în fața presiunii sociale.

Daniel Pink, autorul cărții "Drive," ne arată că pentru a fi motivați, avem nevoie de trei elemente: autonomie, măiestrie și scop. Profesorii pot să creeze medii în care elevii să se simtă liberi să exploreze subiectele care îi pasionează, să își dezvolte abilitățile și să își găsească un scop în învățare. Aceasta poate transforma sala de clasă într-un loc de excelență și pasiune.

Ultimul obstacol pe care îl abordăm de această dată este monotonia. Sala de clasă se poate transforma uneori într-un loc stern, în care se predau informații într-un mod rigid și neinteresant. Acest aspect este subliniat și de psihologul Mihaly Csikszentmihalyi, care a dezvoltat conceptul de "stare de flux" sau "stare de gratificare optimă". Acesta se referă la momentele în care suntem atât de implicați într-o activitate încât timpul trece fără să ne dăm seama, și asta se întâmplă pentru că activitatea în sine este provocatoare, interesantă și ne oferă un sentiment de realizare. Pentru a combate monotonia, educatorii pot să adopte metode de predare interactive, să ofere proiecte și sarcini interesante, și să încurajeze explorarea și creativitatea în învățare. Aceste abordări pot transforma sala de clasă într-un loc mai captivant și motivant pentru elevi. Daniel Pink, autorul cărții "Drive," prezintă o viziune asemănătoare argumentând că pentru a fi motivați, avem nevoie de trei elemente: autonomie, măiestrie și scop. Profesorii pot să creeze medii în care elevii să se simtă liberi să exploreze subiectele care îi pasionează, să își dezvolte abilitățile și să își găsească un scop în învățare.

În concluzie, parcursul educațional poate fi unul sinuos și provocator, dar cu strategii adecvate și o înțelegere profundă a resorturilor de motivare ale elevilor, aceste obstacole pot fi depășite. De la teoria autodeterminării la mentalitatea de creștere și principiile lui Daniel Pink despre motivație, există resurse și abordări dovedite care pot inspira și încuraja elevii să devină cercetători pasionați și însetați de cunoaștere. Împreună, putem construi un sistem educațional în care nicio piedică să nu fie prea înaltă și nici un om să nu fie lăsăt pe dinafară când vine vorba de atingerea măiestriei în domeniul de interes!

Read more…

Dragii noștri colegi și colege,

Avem plăcerea să împărtășim cu voi aceste informații și platforme care ofera resurse educaționale variate și care sperăm să vă fie utile în noul an școlar.

Listă cu resurse educaționale on-line pentru profesori și elevi:

http://abcteach.com - resurse (imagini si diverse)
http://academicearth.org/ - cursuri online
http://bomomo.com - creator de imagini bazat pe un generator aleator
http://cffmv.blogspot.com/2011/12/graphing-in-google.html - cum sa faci grafice in google
http://classblogs.us - blog educational
http://diipo.net/site/account/dhe_login.php?url=%2F - retea sociala pentru invatamant
http://drawisland.com - aplicatie online pentru creat gif-uri animate
http://dynamo.dictionary.com - joc pentru invatarea vocabularului limbii engleze
http://edublogs.org - bloguri pentru profesori
http://education.skype.com - Skype in the classroom - colaborare intre profesori, resurse
http://enterthegroup.com - groupware
http://evernote.com - sistem de notite
http://flixtime.com - editor video online
http://flockdraw.com - whiteboard colaborativ
http://google.com/docs - suita office si spatiu de depozitare online
http://graffiticreator.net - creator online de grafitti
http://hotchalk.com - platforma e-learning online
http://ict21st.com/english/themeissue/high/energyst - carte electronica despre energie
http://issuu.com/ktenkely/docs/webtools?mode=a_p - The Super Book of Web Tools for Educators
http://jaycut.com - editor video online
http://keepvid.com - salveaza filme de pe Youtube, Google, etc.
http://lifeis.bbcearth.com/# - colectie de documentare BBC
http://maps.google.com - harti
http://mugtug.com/sketchpad - aplicatie online de desen
http://papertoys.com - tipare pentru modele 3D din hartie
http://planbookedu.com - planificarea online a lectiilor
http://pre-raphs.bmagonline.org - informatii despre pictori clasici
http://prezi.com - utilitar pentru prezentari
http://sites.google.com - site-uri gratuite
http://sketch.odopod.com - aplicatie online pentru schite
http://sketchup.google.com - modelare 3D online
http://solarsystem.nasa.gov/eyes - sistemul solar - tur virtual
http://studyegg.com - structurarea materialelor
http://studyjams.scholastic.com/studyjams/index.htm - resurse pentru matematica si tehnologii
http://thumba.net - editare foto online
http://translate.google.com - traducere online
http://vyew.com/s - whiteboard online
http://www.aviary.com/tools/audio-editor - editor audio online
http://www.bloust.com - site-uri gratuite pentru profesori
http://www.booksshouldbefree.com - carti audio gratuite
http://www.capzles.com - timeline-uri multimedia interactive
http://www.childrensbooksforever.com - lecturi pentru copii
http://www.classconnect.com - platforma e-learning online
http://www.collaborizeclassroom.com - platforma e-learning online
http://www.comicmaster.org.uk - creator on-line de comic books
http://www.crayola.com/coloring_application/index.cfm - desen online
http://www.drawitlive.com - whiteboard colaborativ online
http://www.edmodo.com/home - retea sociala pentru invatamant
http://www.edu20.org - platforma e-learning online
http://www.findthatfile.com - motor de cautare pentru fisiere
http://www.flipsnack.com - aplicatie online pentru creat carti electronice cu pagini animate
http://www.freetech4teachers.com - resurse gratuite pentru predare
http://www.googleartproject.com - muzee de arta virtuale
http://www.historybuff.com - documente istorice
http://www.ideastoinspire.co.uk/index - idei de folosit in educatie
http://www.idroo.com/home - tabla virtuala - whiteboard online
http://www.janbrett.com/index.html - imagini
http://www.khanacademy.org/# - cursuri online
http://www.mathopenref.com/index.html - resurse de matematica
http://www.mindmeister.com - managementul cunostintelor
http://www.moglue.com - creator online de carti electronice interactive
http://www.onetruemedia.com - editor video online
http://www.quixey.com - motor de cautare a aplicatiilor
http://www.schoolsliaison.org.uk/kids/preload.htm - muzeul Birmingham - galerie de arta online ( pentru copii )
http://www.sciencefix.com - blog cu experimente stiintifice
http://www.sciencetoymaker.org - util pentru orele de tehnologie
http://www.slideshare.net/zipcast - aplicatie online de video -conferinte
http://www.sophia.org/ - retea sociala pentru invatamant
http://www.studyblue.com - notite online
http://www.stupeflix.com - editor video online
http://www.sumanasinc.com/webcontent/animation.html - galerii animatie pentru lectii
http://www.sumopaint.com/home/ - editor foto online
http://www.teachertube.com - videocu si despre educatie
http://www.teach-nology.com - resurse educative
http://www.tiki-toki.com - timeline-uri on-line interactive
http://www.wicked.org.nz/r/wick_ed/interactives/science.php - lectii interactive
http://zoho.com - alternativa la office cu spatiu stocare online
https://cacoo.com - diagrame mentale
https://makezine.com/ -modele de facut la orele de tehnologie dar si pentru lucruri home-made
https://www.cymath.com/ - probleme de matematica cu explicatii si tutoriale
https://www.duolingo.com/ - cursuri de limbi straine, majoritatea gratuite
https://www.instructables.com/ - diverse lucruri ce pot fi facute la orele de tehnologie dar si pentru acasa
https://www.pegby.com/home/view - avizier virtual
https://www.wolframalpha.com/ - un fel de google pentru matematica
www.admongo.gov - cursuri de publicitate /advertising
www.learnzillion.com - cursuri video de matematica K-12
www.wikispaces.com - spatii wiki gratuite pentru profesori

Vă dorim mult succes și vă reamintim că suntem alături de voi și, la nevoie, la un mesaj distanță! ;)

Cu prețuire și respect față de tot ceea ce faceți pentru copii și părinți,

Echipa Învață să Zbori

Read more…

10601943681?profile=RESIZE_180x180

 

Arta de a gândi ține de descifrarea logicilor naturii. S-au încercat în timp mai multe logici: binară, tetravalentă (quantum computing), fuzzy, etc. dar nici una nu se apropie suficient de logica naturii. Încercarea de apropiere pe logica trivalentă o puteți aprecia singuri. Orice sistem de gândire nou se însușește cu dificultate deoarece creierul antrenat în altă logică nu are capacități antrenate să proceseze. De aceea este necesar, cel puțin la început, să analizați cu multă răbdare informația... Să observați modul organic, structural și dinamic, corelat totodată cu patternurile de evoluție și manifestare, în care aceasta se compune, se manifestă, se transformă și evoluează. Să fiți veșnic curioși de a curge cu fluxul firesc al vieții și al existenței și, totodată, de a înțelece cu sensibilitate, atenție, delicatețe și folosind o gândire calitativă, corelativă, interdependentă și multilaterală, în continuă dezvoltată...

 

 


Citește mai mult despre acest subiect:

Alfabetul Artei de a Gândi - Limbajul Universal.pdf


Evoluția Umanității.pdf

 

Dacă dorești să înțelegi mai bine această metodă sau să înveți modul în care poți lucra cu ea, trimite-ne un e-mail la office@invata-sa-zbori.ro .

Read more…

Mari pedagogi ai acestei lumi au sesizat că ceva este profund în neregulă cu sistemul educațional: pare să fie gândit să aibă orice altceva ca prioritate, numai educația nu.

Dar ce înseamnă școlarizare? Și ce înseamnă educație? Cum a apărut ideea de școlarizare în masă, forțată? Care este scopul declarat și scopul adevărat al școlilor publice?

ȘCOLARIZAREA este un proces formal, instituționalizat, prin care se pretinde că se transmite cea mai consistentă și mai relevantă parte aeducației.
EDUCAȚIA este un proces firesc, omniprezent, de îmbunătățire a sinelui și care poate include etape formalizate sau instituționalizate.

Ca să știm ce avem de făcut, trebuie mai întâi să înțelegem realist ce se întâmplă. Fără panică, fără smintire, fără alegeri radicale, fără avânt disperat de a dărâma revoluționar sau de a condamna.

 

 

 

 

Episodul 1: ȘCOLARIZAREA, GROPARUL EDUCAȚIEI - Cristela GEORGESCU 

 

 

Acest serial: 1. Prezintă date, nu caută vinovați. 2. Pune la dispoziție informații cu care părinții interesați să poată alege (în cunoștință de cauză) cea mai bună variantă de educație pentru copil și familie. 3. NU promovează ideea abandonului educației sau a unicei soluții corecte (oricare ar fi aceasta), avem o mulțime de alegeri pentru modul în care ne creștem copiii.

 

Episodul 2: MINȚI CARE VOR SĂ CONTROLEZE MINȚI - Cristela GEORGESCU

 

 

Discutăm despre absurditățile sistemului de învățământ obligatoriu monopol de stat, căci reforma autentică a acestui sistem înseamnă în primul rând eliminarea acestor absurdități.

Discutăm despre obișnuințele fatale deprinse de copii în școală sub pretextul că ea este una și același lucru cu educația, despre cum monopolul de stat al învățământului obligatoriu a fost intenționat să înstrăineze SUBTIL copiii de familie, de comunitate, de tradiție, de cultură, de credință, de timpul liber cu ei înșiși. De ce, cum și care sunt efectele?

Dacă înstrăinezi copiii de ei înșiși nu vor mai putea găsi putere în interiorul lor. Dacă îi înstrăinezi și de restul celor enumerate mai sus, îi lipsești de sprijin exterior trainic. O societate cu asemenea cetățeni, lipsiți de sprijin și care nu înțeleg rostul și sensul existenței, este o un electorat inofensiv, o fortă de muncă obedientă și slugarnică, o masă amorfă de consumiști și care se va conforma voinței statului și a conducerii politice.

 

Preluate de pe canalul oficial de YouTube: Cristela GEORGESCU - Împuterniciri

 

 

ÎNSCRIERI LA ATELIERELE PE CARE LE SUSȚINE ONLINE (https://cristelageorgescu.ro/ateliere/) prin organizatorul și coordonarolul lor, Alexa Event (https://alexaevent.ro/)

RESURSE MENȚIONATE ÎN EMISIUNI:
1. Cărțile lui John Taylor Gatto traduse în limba română la Editura Anacronic: ”Cum suntem imbecilizați” și ”Arme de instrucție în masă”. Neapărat verificați colecția lor de carte pentru copii.
2. Despre Arno Stern și Jocul Picturii: https://hrana-vie.blogspot.com/2015/0...
3. Cartea lui Gerald Hüther, neurobiolog: ”Was wir sind und was wir sein könnten: Ein neurobiologischer Mutmacher” (nu am găsit cartea decât în germană)
4. Despre Prof. Univ. Marcel Căpraru: https://cristelageorgescu.ro/profesor...
5. Articole despre educație și școlarizare: https://cristelageorgescu.ro/despre/s...

6. Cartea ”Deschooling Society” de Ivan Illich
7. Cartea ”Tată bogat, tată sărac” de Robert Kiyosaki. Urmăriți-l, că nimeni nu v-a învățat despre bani în școală:
https://youtu.be/Pf3r5qlTSYk
8. Eseul ”Nimeni nu -sa născut adult. Învățământul obligatoriu” de Prof. Univ. Marcel Căpraru
9. Articol despre competiția falsă din școală:
https://cristelageorgescu.ro/competit...
10. Articol despre școala fără premii:
https://cristelageorgescu.ro/fi-sau-n...
11. Film artistic despre școala democratică (tradus):
https://youtu.be/DgxeJY2Lna4

O GĂSIȚI PE CRISTELA ȘI AICI:
1. Site:
https://cristelageorgescu.ro/
2. MeWe:
https://mewe.com/i/cristelageorgescu
3. Patreon:
https://www.patreon.com/cristelageorg...

Read more…

Continuă să Zbori...

Muzica si text: Paula Redes Voci aditionale: Lydia Moldovan Chitara acustica: Cristian Vesa Chitara electrica: Petre Lucaci Clapa: Beniamin Puscas Bass: Cristian Vesa Tobe: James Lumley Productie video: David Ardelean https://www.facebook.com/DavinArte/ Actori: Cazacu Melany, Cazacu Philip, Cazacu Timothy Inregistrare: Infinity Sound Mix/Master: Calin Ciupe Album cover: Zsolt Libus Design: Elis Biro --------------------------------------------------------------------------------

Fly on, fly on
Forget about the night and wind
You’re more precious than the birds that sing

Fly under the shadow of God
Nothing is holding you back
Uuuhuu, so fly on

Spread your wings, spread your wings
Forget about the raging sea
There’s much more to life than what you see

You’re a story that was written
Long before you knew the sky
Don’t lose hope and don’t get heavy
Because you born to fly.

Read more…

Despre educația de excelență născută din pasiune și trăirea deplină a Dorinței Inimii..., educarea corectă și completă a potențialelor, sustenabilitate, principii trăite pe viu, reziliență și vise devenite realitate! Despre cum se construieste un lucru / destin bine făcut cu adevărat, care trebuie prețuit și trăit clipă de clipă pentrut că “niciodată nu se poate ști cu certitudine până când va dura...” 😉

Un documentar a cărui veridicitate și autenticitate v-o garantez (este facut în Academia de Dans Zurich (taZ Akademie Zurich) unde am acut șansa să îi văd cum lucrează și se pregătesc cei apăruți în film - elevi și profesori - pe care îi cunosc personal si pe care i-am vazut cu ochii mei la “lucru”).

De Ziua internațională a Dansului (29.04.2020)vom organizam o proiecție online gratuită a întregului film.

 

Vizionați trailerul aici: 

The Making of a Dream, by Daniela Ambrosoli/TRAILER from Daniela Ambrosoli on Vimeo.

 

Neither should you miss the opportunity

to pose your questions to Daniela Ambrosoli,

the director of the documentary. She will be

attending a Q&A at the facebook page of 

Taskovski Film on29th April 2020 from 

7–8 pm (CET). Link to the facebook page 

of Taskovski Films: 

https://www.facebook.com/TaskovskiFilms/?ref=ts

 

Read more…

Pentru toti cei interesati, cadrul legislativ al suspendarii activitatii scolilor din urmatoarea perioada si alte demersuri publice obligatorii:

Hotarare nr. 6 Pandemie Coronavirus 2020.pdf (click si descarca)

Raport UNESCO: 300 de milioane de copii nu merg la școală din cauza epidemiei de coronavirus

Organizația Națiunilor Unite care monitorizează educația la nivel global spune că numărul copiilor care lipsesc de la școală la nivel mondial este fără precedent.

Începând de miercuri, 13 țări, inclusiv China, Italia și Japonia, au închis școlile la nivel național în efortul de a opri răspândirea virusului. Acest lucru afectează aproape 290 de milioane de elevi, a declarat UNESCO.

Cel puțin zece țări au școli închise la nivel local, dar dacă închiderile vor fi extinse la nivel național, UNESCO a spus că alte 180 de milioane de elevi nu vor merge la școală. Raportul UNESCO nu a inclus India, care a decis joi închiderea școlilor primare din New Delhi până în aprilie.

O mare parte dintre elevi provin din China, de unde a apărut epidemia. În toată țara, inclusiv în regiunile Hong Kong și Macao, peste 233 de milioane de studenți lipsesc de la școală din cauza virusului. Urmează Japonia, care are aproape 16,5 milioane de elevi.

O serie de școli din Statele Unite și-au anulat cursurile asupra coronavirusului, mulți pregătindu-se pentru o posibilă epidemie.

UNESCO va organiza o întâlnire de urgență pe 10 martie cu privire la închiderile școlilor din cauza coronavirusului. Agenția a spus că sprijină implementarea de programe și platforme de învățare la distanță, pe scară largă.

Sursa: CNBC via Digi24

Read more…
De la an la an am crescut și ne-am deschis tot mai mult către nevoile spefcifice și sustinerea profesorilor și părinților care au dorința veritabilă de a schimba ceva în sistemul de învățământ din România. Am reușit lucrul acesta și datorită susținerii voastre, pentru care vă foarte mulțumim!!!
 
Anul acesta, în plus față de bursele oferite la formările noastre obișnuite, ne dorim:
 
- să organizăm și niște programe de mentoring și susținere a profesorilor care se implică activ pe direcția schimbării paradigmei de gândire și practicilor din sistemul de învățământ de stat din România, la care să poată participa în mod gratuit.
- să oferim, în continuare în mod gratuit, unele formări online cu domnul profesor Florian Colceag (precum Ecologia Informației la care în prezent avem peste 100 de cursanți).
- să diversificăm oferta de activități și programe educaționale specifice.
- să publicăm câteva ghiduri de bune practici pe care să le distribuim în școli profesorilor în mod gratuit.
- să putem oferi tot mai multe burse pentru participare la formările noastre profesorilor care au nevoie de ele și nu își pot permite acoperirea costurilor de funcționare necesare organizării cursurilor.
 
Pentru aceasta, avem nevoie de susținerea voastră, în continuare, atât pentru diseminarea infromației cât și financiară (în limita posibilităților fiecaruia) prin virarea a 3,5% din impozitul vostru anual (pe care altfel l-ați plăti la stat). Puteți face lucrul acesta prin completarea formularului tip 230 anexat și depunerea acestuia (în original) la organul fiscal în a cărui rază teritorială aveți
domiciliul și plătiți anual taxele și impozitele, înainte de 15 martie 2020.
Vă mulțumim și vă vom ține la curent cu evoluția programelor și proiectelor noastre!
 
Echipa Învață să Zbori
Read more…

Echipa Învață să Zbori vă urează

LA MULTI ANI!

SARBATORI FERICITE

și

Fie ca ANUL NOU să vă aducă multe Bucurii, Împliniri, Claritate, Încredere, Curaj și Dezvoltarea Sustenabilă pe care ne-o dorim cu toții (atât în plan profesional și social căt și în plan personal și în sânul familiei)!... 

Read more…

Ziua Internațională Fibonacci...

Celebram ziua internationala Fibonacci, reconectandu-ne, constient si asumat, cu Dorinta Inimii, aici si acum, cu ajutorul Mandalelor de Lumină, modelarii matematice fractale, Luminii (interioare ai exterioare) si a altor instrumente minunate si transformatoare...

3738335984?profile=RESIZE_710x3738336372?profile=RESIZE_710x3738337103?profile=RESIZE_710x3738337756?profile=RESIZE_710x3738338203?profile=RESIZE_710x3738334828?profile=RESIZE_710x

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3738345666?profile=RESIZE_710x3738346109?profile=RESIZE_710x3740792160?profile=RESIZE_710x

Read more…

Ne unim pentru Educație?

Acum cateva luni, Ministerul Educației a pus în dezbatere publică o nouă viziune pe educație, profund inspirată de reforma finlandeză. Autorii nu sunt membrii vreunui partid. Viziunea a fost mai degrabă criticată, nicidecum dezbătută în mod constructiv. La momentul respectiv am apreciat viziunea (redactată de tehnocrați apolitici), dar am spus răspicat că un partid ca PSD nu va implementa niciodată o viziune reformatoare pentru că interesele lui nu coincid cu creșterea standardului educațional în România. Totuși, reforma învățământului nu poate pleca decât de la o proiecție pe termen lung a arhitecturii educației, cu consecințe în modificări legislative coerente și unitare. Cârpelile care satisfac diverși actori ai sistemului și lasă mereu dezvoltarea copilului pe dinafară trebuie să înceteze.
Read more…

Sase specialisti britanici in educatie timpurie, recunoscuti pentru contributia la performanta unor institutii de invatamant prestigioase, din intreaga lume, vor oferi, timp de trei zile training gratuit educatorilor din tara noastra. Evenimentul va avea loc in perioada 6-8 noiembrie.

Astfel, in intervalul 6-8 noiembrie, la Camera de Comert si Industrie a Romaniei, va avea loc cea de-a VI-a editie a Conferintei de Educatie Timpurie. Evenimentul organizat de Fundatia Acorns, prin divizia de training First7 – Parents & Educators Coaching, se adreseaza educatorilor, invatatorilor. psihologilor, pedagogilor, ingrijitorilor si asistentilor medicali din crese, gradinite si scoli, precum si coordonatorilor responsabili cu intocmirea planificarilor pentru activitatile educationale ale copiilor cu varste intre 0 si 10 ani.

Accesul este GRATUIT pentru personalul din sistemul public de invatamant prescolar si primar.

Tema ”Tehnologie si dezvoltarea inteligentei matematice” va fi abordata pe parcursul celor 3 zile de evenimentde . Din sesiunile de training, cadrele didactice vor putea intelege mai bine nevoile de educatie ale generatiilor actuale, isi vor putea insusi strategii si seturi de activitati usor de aplicat la clasa, iar abordarea interactiva le va trezi entuziasmul si dorinta de autodepasire, atat pe plan profesional, cat si personal.

Cei 6 experti in educatie timpurie prezenti la Conferinta de Educatie Timpurie sunt:

Helen Battelley este consultant, antrenor, autor si speaker de renume international in domeniul dezvoltarii fizice si miscarii in educatia timpurie si primara. In cadrul conferintei de anul acesta, Helen va prezenta un seminar practic numit Maths Movers - cum sa inspiri invatarea matematicii folosind miscarea.

Martin Bailey este specialist in educatie prin tehnologie si organizeaza ateliere pentru copii si sesiuni de formare a personalului din invatamant, cu scopul de a „aduce curricula la viata” prin utilizarea inovatiei. In sesiunea sa, va impartasi o gama larga de activitati prin care copiii cu varsta cuprinsa intre 3 si 10 ani pot invata usor concepte legate de tehnologia informatiei si a comunicatiilor.

Anita Curtis este trainer si planificator calificat in domeniul educatiei timpurii. Energia si pasiunea cu care lucreaza au facut ca sesiunile ei sa fie recunoscute pe plan international. In cadrul Conferintei de Educatie Timpurie, Anita va impartasi un set de idei, strategii si solutii practice pentru a face matematica magica.

Will Hussey este unul dintre cel mai bine vanduti autori si vorbitori din domeniul educatiei.Specialistul in educatie considera ca rolul educatorilor este de a stimula aspiratiile copiilor, talentele si pasiunile lor. In cadrul sesiunii de la Bucuresti, Will va incuraja gandirea creativa a educatorilor prin activitati fizice si spirit de aventura, pentru a crea un act educational performant si placut.

Ali McClure este autor, profesor-instructor, consultant in educatia timpurie, coordonator educational pentru copiii cu nevoi speciale si mama a trei baieti adolescenti. In cadrul Conferintei de Educatie Timpurie, Ali va prezenta conceptul de Sticky Maths - invatarea care se lipeste si va oferi exemple de activitati practice care fac matematica memorabila si semnificativa.

Pamela Mundy este consultant, speaker, autor reputat in domeniul educatiei timpurii si colaboreaza in calitate de expert international cu numeroase organizatii internationale. In viziunea acesteia, rolul scolilor este de a le asigura copiilor un mediu fara bariere, iar sesiunea sa va fi concentrata pe dezvoltarea abilitatilor de gandire creativa si pe invatare bazata pe cercetare si testare.

Dupa ce editiile anterioare au abordat subiecte precum: educatia pozitiva, inteligenta emotionala sau impactul mediului in procesul educational, prin tema de anul acesta, organizatorii isi propun sa completeze pregatirea cadrelor didactice pentru formarea unor generatii ce vor cunoaste succesul, atat pe plan profesional, cat si personal.

Anul acesta, pentru prima data, Conferinta de Educatie Timpurie se organizeaza si intr-un oras din afara Bucurestiului, la Suceava, pe 9 noiembrie. Cu sprijinul Casei Corpului Didactic Suceava, al Inspectoratului Scolar Suceava si al Liceului Filadelfia va fi oferit training gratuit unui numar de peste 250 de educatori din regiune. Sesiunile vor fi sustinute de Anita Curtis si de Helen Battelley.

FIRST7 Parents & Educators Coaching este primul centru pentru educatie timpurie din Romania dedicat dezvoltarii armonioase a copilului si oferirii sprijinului corespunzator educatorilor, parintilor si celor implicati in procesul de crestere si educare a acestuia, de la nastere si pana la 10 ani.

 

Sursa articol: Wall-Street.ro

Sursa foto: shutterstock

Read more…