TERAPIA PRIN
Terapia prin "Lumină Vie" - Vindecarea de Necunoaștere și de Netrăire (curs integral de inițiere online, teoretic și practic)
 
O formare de excepție - curs inițiatic interactiv -, la care vă invităm cu mare drag: “TERAPIA PRIN "LUMINĂ VIE" - Vindecarea de Necunoaștere și Netrăire”, susținut de Prof. Univ. Dr. TRAIAN D. STĂNCIULESCU, cu participarea scriitoarei Shanti Nilaya și a trainerului în dezvoltare sustenabilă si art terapie Iulia Ioana Huiduc Manolescu, gândit ca un LUMINOS și VIBRANT DAR DE ÎMPREUNĂ, structurat în două module teoretice și unul practic.
 
Din Ciclul: „Manualul Omului”
2 Module de Iniţiere în CUNOAȘTEREA ŞI OPTIMIZAREA INTEGRALĂ A SĂNĂTĂȚII
 
Modulul 1, VINDECAREA DE NECUNOAȘTERE (4 ore): adresat cu preponderență minții, în măsură să explice din perspectiva BIOFOTONICII (știința „luminii vii”, implicând contribuții românești unice în lume) și a biotehnologiei de vârf (biorezonanța) aspecte încă necunoscute cu privire la structura BPL (bio-psiho-logică) a ființei umane precum și cu privire la modul de optimizare a vieții noastre în raport cu mediul în care trăim, construit si natural, cu cosmosul si cu Dumnezeu.
 
Posibilitățile practice de armonizare umană urmăresc câteva direcții majore de interes – sănătate (medicina integrativă), hrană și energie, arhitectură și producție artefactuală (vestimentație sanogenă, mobilier etc.), arta biofotonică – reprezentând tot atâtea contribuții prioritare în lume ale specialiștilor români.
 
Modulul 2, VINDECAREA DE NETRĂIRE (3 ore): adresat în principal sufletului și trupului, cu intenția de a prezenta aplicații practice descrise și explicate în prima parte a cursului. În plus, ca aplicații vii ale celor prezentate, se vor explora:
+ PUTEREA TERAPEUTICĂ A CUVÂNTULUI alături de Shanti Nilaya și
+ PUTEREA TERAPEUTICĂ A GEOMETRIEI SACRE și VIBRAȚIEI CULORILOR în mod practic prin MANDALE DE LUMINĂ individuale în cadrul unui atelier facilitat de Iulia Ioana Huiduc Manolescu.

 

Cursul este în măsură să răspundă oricăreia dintre întrebările cu privire la cine suntem, de unde venim și încotro ne îndreptăm, permițând ochilor să se mărească pentru a spune:
"Ahhh, acum am înțeles. În sfârșit..."
 


CUI SE ADRESEAZĂ CURSUL?
Experiența de cunoaștere propusă de curs se adresează nemijlocit tuturor celor care aspiră la inițiere prin (re)descoperirea rădăcinilor și coroanei de sine, celor care − știind să asculte cu inima și să ȋnțeleagă cu mintea − vor putea valoriza ALTFEL o ȋnvățătură care − permițȃnd “creșterea ȋn frecvență” prin optimizarea trupului, sufletului și a spiritului − reprezintă menirea esențială a ființării omenești: ILUMINAREA.
Ȋn consens cu această aspirație, sunt așteptați să fie aproape pe toți tinerii și maturii (ne)convenționali, toți cei care știu − cum știau străbunii − că vindecarea sufletului o premerge pe aceea a trupului, toți aceea care − aducȃndu-și aminte acest adevăr − pot accepta că ieșirea din limitele “capcanei / dogmei cognitive” este singura soluție reală de armonizare umană. 


CE URMEAZĂ A PRIMI ȊN ACEST SENS PARTICIPANȚII
?
ALTFEL, o poveste despre noi, prin / cu noi ca actori... Căci, acestea sunt sensurile “ȋnțelepciunii iubitoare” pe care urmează a le dărui − esențializate ȋn doar câteva ore de curs − promotorii cursului, implicȃnd cunoștințe romȃnești cu totul inedite ȋn lume spre a răspunde la ȋntrebările pe cȃt de comune, pe atȃt de puțin deslușite: Cine suntem, de unde venim și ȋncotro ne ȋndreptăm...
Perspectiva din care este concepută această ȋnvățătură este aceea a BIOFOTONICII (« știința luminii vii », de tip biolaser), respectiv a BIOREZONANȚEI (interacțiunea prin frecvență a sistemelor biologice), pe care promotorii cursului au dobȃndit-o prin cercetări teoretice originale și prin practici terapeutice de excepție. Din această perspectivă participanții la curs vor ȋnțelege o serie de aspecte majore încă necunoscute cu privire la:

            ― funcționalitatea și structura BPL (bio-psiho-logica) a fiintei umane;

            ― generarea / stocarea / eliberarea resurselor profunde de energie și informație ale organismului;

            ― modul ȋn care trebuie să folosim corect cunoștințele emoționale și raționale ȋn vederea optimizării stării noastre de wellbeing;

            ― evaluarea potențialului BPL cu ajutorul măsurătorilor (ne)convenționale ȋn scopul unei optime eliberări și utilizări (inclusiv de tip parafizic / parapsihic);

            ― realizarea unui plan personalizat de armonizare a propriei noastre vieti in raport cu mediul in care traim, construit si natural, cu cosmosul si cu Dumnezeu.

Posibilitățile practice de cunoaștere și armonizare umană prezentate ȋn curs urmăresc câteva direcții majore de interes – sănătate (medicină integrativă) prin puterea cuvȃntului implicit, hrană și energie, arhitectură și producție artefactuală (vestimentație sanogenă, mobilier etc.), arta biofotonică – a madalelor implicit - reprezentând tot atâtea contribuții prioritare în lume ale specialiștilor români.


CUM SE VA DESFĂȘURA CURSUL?
Modul în care cursul ȋși va prezenta povestea de (re)ȋnțelegere a lumii va fi interactiv, pornind de la nevoile de cunoaștere personale ale participanților, de la ale căror ȋntrebări pornind va fi construit cursul, spre a demonstra cursanților că “nu există ȋntȃmplare...”.

Pentru a răspunde acestor ȋntrebări, cursul va fi prezentat deopotrivă:

            ― Intuitiv, prin aceea că permanent va fi justificat / ilustrat cu exemple de viață vie, cu ajutorul imaginilor video, slide-uri PPS, al unor incitante secvențe de film etc.;

            ― Analitic, prin aceea că toate aspectele necunoscute auditoriului vor fi prezentate accesibil din punct de vedere logic, prin justificări raționale sau / și validări intuitive (teste sau utilizarea unor strategii distale de evaluare analogică etc.).

Acest gen de prezentare − adresat deopotrivă emisferei emoționale drepte și celei analitice stȃngi − susține implicit una din ideile fundamentare ale cursului: NECESITATEA DE CUNOAȘTERE UNIFICATOARE a ființei umane, necesitatea coexistenței ÎMPREUNĂ.

În plus, în pofida prezentării sale online − cursul va fi interactiv − presupunȃnd permanente interferențe cognitive, ȋn care participanții pot să exemplifice aserțiunile cursului prin experiențe proprii, comentarii sau întrebări de referință etc.


SCOPUL ȘI FINALITATEA CURSULUI?
Cursul este în măsură ca − răspunzȃnd întrebărilor privind propria noastră existență, să permită ochilor celor de față să se mărească pentru a CUNOAȘTE și a TRĂII CONȘTIENT, în sfârșit...

Noima din urmă a cursului este așadar aceea de A ȊNȚELEGE PENTRU A TRĂI, conform principiilor:

            ― VINDECAREA DE NECUNOAȘTERE este ȋn măsură să optimizeze orice act / acțiune deplin cunoscută privind viața individuală și socială;

            ― o atare acțiune reprezintă premiza pasului următor ȋn devenirea ființei umane, ȋngăduind VINDECAREA DE NETRĂIRE.

            ― Această aparte VINDECARE − necunoaștere + netrăire − are ca finalitate integratoare împlinirea uneia și aceleiași esențiale legi a ființării umane: LEGEA CREȘTERII ÎN FRECVENȚĂ. O atare lege implică știinta faptului de raportare potrivită la tot ceea ce omul alege să facă corect cu Trupul, cu Sufletul (emoțiile) și Spiritul (mintea) sa.

O atare alegere de conștiință a vieții pămȃntene este cardinală pentru ceea ce Omului Nemuritor urmează a i se intȃmpla după marea sa plecare, ȋntrucȃt: ȋn funcție de frecvența manifestării sale BPL (bio-psiho-logică) sufletul uman (complexul biofotonic remanent / supraviețuitor) urmează a se proiecta ineluctabil − prin “rezonanță holografică” − ȋntr-una din Ierarhiile Luminii, mai joase sau mai ȋnalte. Or, o atare ȋnălțime se poate alege prin liber arbitru ȋncă din timpul vieții, ȋn consens cu adevărul: CUM NE AȘTERNEM, AȘA VOM TRĂI ȘI... DINCOLO.

Toate acestea, pentru a asuma cu credință emoțională și convingere rațională un singur cuvȃnt: EXISTĂ!


PROMOTORII CURSULUI
:

5006924487?profile=RESIZE_180x180

Dincolo de statutul academic − de profesor universitar emerit la Universitatea « Al. I. Cuza » din Iași, director științific la Institutului Național de Inventică, profesor asociat la Universitatea AKAMAI din SUA, de președinte al AROSS, vicepreședinte ANATECOR acreditat ȋn “terapie cognitivă”, autor și promotor ȋn lume al primului curs de biofotonică, membru fondator sau / și titular a numeroase instituții (inter)naționale, de autor a peste 40 de originale cărți științifice și spirituale, cercetător științific și inventator distins cu zeci de medalii de aur și premii academice pentru merite de excelență etc., membru al Academiei Oamenilor de Știintă și Comandor al Ordinului Militar de Romania − TRAIAN D. STĂNCIULESCU este cu adevarat un ȊNVĂȚĂTOR DE A FI, un dăruitor deplin deschis tuturor celor pentru care ȊMBRĂȚIȘAREA... CUPRINDEREA SPIRITUALĂ reprezintă un modus vivendi.

5006953079?profile=RESIZE_180x180

Perspectiva rational-științifică a cursului este nuanțată și potențată de participarea scriitoarei SHANTI NILAYA, autoare de cărți vii, admirabilă interpretă a frumuseții și ȋnțelepciunii pe care limba și spiritul omenesc le generează. Coborȃnd prin cuvȃnt mintea ȋn inimă... spre a o ridica ȋnapoi − ȋmbogățită cu sensibilitate.

Un dialog extrem de fructuos pe care − ȋn echipa de sens a Asociației Romȃnă de Studii Semiotice (AROSS) − Traian D. Stănciulescu și Shanti Nilaya ȋl dăruiesc semenilor de mulți ani − COBORȂND SEMNELE ȊN AGORA − ȋntru valorizarea cunoașterii și trăirii lor.

 

5007496690?profile=RESIZE_400x
Pentru ȋmpletirea ȋn act creativ a sensurilor de mai sus, organizarea și perspectiva transdisciplinară, din perspectivele geometriei sacre, vibrațională și art terapeutică sunt realizate prin contribuția IULIEI IOANA HUIDUC MANOLESCU - președinte al Asociației Învață să Zbori, singurul trainer certificat internațional care predă, la ora actuală, Metoda prof. dr. Florian Colceag®, a cărei activitate holistică desfășurată în ultimii 10 ani reunește metode recunoscute pe plan international precum Resonanz, în cadrul Institutului Kutschera Resonanz® - Austria; TRE® - Tension and Trauma Release Exercise, fiind facilitator certificat în metoda prof. dr. David Berceli, în cadrul TRE® FOR ALL Inc USA; Mandale de Lumină® în metoda prof. dr. Ursula Irgang și în tehnici clasice de art terapie (cu certificare de la University of Florida); specialist în geometrie sacră, certificat în UK de Centre of Excellence și membru al mai multor asociații de medicină alternativă. În plus, Ioana este și consultant și mentor în gifted education formată fiind alături de prof. Florian Colceag, în ultimii 20 ani; Trainer în dezolvare sustenabilă și de performanță, Quantic Coach și Consilier în Dezvoltare Personală autorizat de Ministerul Muncii (CNFPA), având la bază și alte domenii de specialitate în care a excelat precum domeniul juridic, cinematografie, arte vizuale și sport de performanță. În cadrul cursului, prin abilitarea cursanților de a stăpȃni tehnica mandalelor, a optimizării prin forme și culori a propriei stări de bine, facilitatoarea contribuie esențial la dobȃndirea performanței de a A TRĂI DEPLIN și de A ȊNVAȚĂ SĂ ZBORI.

Ȋn concluzie, un curs de echipa integrator − avȃnd "LUMINA VIE" ca principiu de unificare − modelat prin ȋntrepătrunderea ȋnțelegerii de viață cu facerea ȋntru trăire, un curs dăruit de oameni știutori... oamenilor care aspiră să știe și să trăiască, cu Înțepciune, Iubire și în Grație.


CÂND SE VA DESFĂȘURA CURSUL?
Întregul curs se va desfășura după cum urmează: vineri între orele 17:00 - 21:00, sâmbătă între orele 10:00 - 18:00 (cu pauză de prânz de 2 ore).
DATA EXACTĂ A URMĂTORULUI CURS SE VA STABILI DUPĂ CE SE VA STRÂNGE O GRUPĂ DE MINIMUM 12 PERSOANE.

 
La cerere, pentru a veni în întâmpinarea nevoilor voastre specifice, suplimentar față de ceea ce include cursul, se pot organiza și sesiuni individuale online, cu oricare dintre cei trei traineri. Pentru acestea, va rog să ne scrieți un mail la ioana.huiduc@învață-să-zbori.ro

CUM SE FACE ÎNSCRIEREA LA CURS?
 • Costurile de participare la acest curs sunt de 900 lei / persoană (materialele suport de curs fiind incluse și urmând a fi transmise online către participanți), cu posibilitatea de a plăti doar 800 lei în regim Early Bird (detalii în formularul de înscriere).
 • Dacă aduci și un prieten, poți beneficia de un discount de 10%.
 • Dacă ești membru al As. Învață să Zbori (cu cotizația de membru plătită la zi), ai absolvit formarea HKRDI - The Art of Thinking (promoția 2020) sau ai absolvit formarea ARCA - Research in Education (promoția 2019) beneficiezi de un discount de 10%.
 • Dacă îți dorești cu adevărat să participi, dar nu îți permiți decât o parte din costul cursului, te rog sa ne trimiți solicitarea ta sub forma unei scrisori de intenție la office@invata-sa-zbori.ro și vom găsi o formulă de participare și pentru tine, în cadrul burselor parțiale pe care Asociația le oferă la fiecare curs. Aceste burse sunt acordate în limita fondurilor (din sponsorizări) și vor fi atribuite în ordinea solicitărilor și pe baza analizării fiecărui caz justificat în parte. :)
Pentru înscriere vă rugăm să completați, în cel mai scurt timp posibil, formularul online pe care îl puteți accesa aici:
urmând ca detaliile suplimentare să le primiți prin e-mail.
 
LOCURILE SUNT LIMITATE, atribuirea acestora urmând a se face în ordinea primirii înscrierilor complete.

CE INCLUDE CURSUL?

Cei care participă la curs vor beneficia de următoarele resurse unice și extrem de valoroase, dar din dar de suflet și Lumină:

 • acces la cele trei sesiuni ale cursului, ce însumează 11 ore, desfășurate live și interactiv cu domnul profesor Traian D. Stănciulescu;
 • un rezumat ȋn format electronic al principalelor idei ale cursului;
 • Mandala de Lumină personală, în format electronic (care poate fi folosită și digital și printată pentru utilizare în viața de zi cu zi);
 • acces la materialele suport de curs (video și text) pe platforma noastră online (până la sfârșitul anului în mod gratuit;
 • accesul pe viață la un grup dedicat acestui curs și tematicii biofotonicii cu posibilitatea de a interacționa în continuare cu participanții la curs și cu alți absolvenți ai formărilor noastre, interesați de această temă, pentru a face schimb de expderiență și a-și împărtăși în continuare resurse și propria evoluție, pe direcțiile trasate de curs;
 • Diplomă de participare la curs semnată de domnul profesor Traian D. Stănciulescu, în calitate de instructor autorizat.
 • Certificat de participare la curs (cu tematicile parcurse) și numărul de ore de formare de specialitate, din partea Asociației Învață să Zbori;
 • BONUS DE PARTICIPARE: o carte de dar ȋn format digital: DUHOVNICUL DE TAINĂ.

Obs: În funcție de interesele specifice ale participanților, se vor putea achiziționa cărțile de autor ale domnului profesor Traian D. Stănciulescu, ȋn completarea suportului de curs:

 1. Terapia prin lumină
 2. Semiotica iubirii. Inițiere ȋn știința comuniunii
 3. Alesei de Lumină. Voalul ȋngerului descântat.
 4. Trăire și Sens. Atât de efemere, mărgelele de viață
 5. Ȋmpreună, Cerul și Pământul. Mic tratat de ȋnțelepciune iubitoare
 6. (Meta)fizica luminii
 7. Fundamentele biofotonicii
 8. Ierarhiile luminii
 9. Jurnalul de la Săcărâmb
 10. Diverse alte cărți (circa 20 disponibile).
 
Vă așteptăm cu multă Culoare, Bucurie și Lumină, să călătorim împreună până dincolo de capătul curcubeului.
 
ioana.huiduc@invata-sa-zbori.ro
 
Shanti Nylaya, Traian D. Stănciulescu
& Echipa Învață să Zbori
 
E-mail me when people leave their comments –

You need to be a member of Invață Să Zbori to add comments!

Join Invață Să Zbori