• Apr 3, 2021 from 10:00am to 12:00pm
  • Location: Atelier de Suflet #44 din Calea Călărașilor 175, sector 3, București
  • Latest Activity: Mar 30, 2021

Convocator Adunarea Generală Extraordinară a Asociației Învață să Zbori din 03.04.2021 ora 10:00, București.

Stimați prieteni și colegi,

Având în vedere modificările legislative din ultima vreme și necesitatea actualizării datelor asociației, atât în Registrul Asociațiilor și Funfațiilor cât și N evidențele bancare, avem nevoie să vă convocăm, în mod extraordinar (și din scurt) la Adunarea Generală Extraordinară a Asociației Învață să Zbori pentru actualizarea la zi a situației membrilor asociați precum și a componenței organelor de conducere pe posturile rămase vacante, pentru anul 2021 și în continuare, în conformitate cu prevederile art.10.4 lit.b) din statut. Aceasta va avea loc în data de 03 aprilie 2021 între orele 10:00 – 12:00 la Atelier de Suflet #44 din Calea Călărașilor 175, sector 3, București.

Pentru a realiza în mod corect și complet convocatorul Adunării Generale, precum și pentru a știi cu siguranță cine își dorește să rămână aproape de noi, în calitate de membru al Asociației Învață să Zbori, vă rog să achitați la zi cotizația de membru pentru anul 2019, 2020 și pentru anul 2021, în conformitate cu prevederile art. 6.4.3 coroborat cu art. 11.2 din Statut.

Așa cum bine știți, cuantumul cotizației lunare, stabilit în ultima Adunare Generală este în valoare de 20 lei / lună, deci, în total 240 lei pe an. Contul în care trebuie efectuată plata este: RO39BTRLRONCRT0248854201 deschis la Banca Transilvania sucursala Tineretului pe numele As. Învață să Zbori, CIF 33193340, cu specificația clară de plată: “Cotizație Membru AIZ – 2019, 2021 si 2021 pt...(nume membru)”. Toți cei care au achitat deja (parțial) cotizația este necesar să achite doar diferența la zi și vă suntem recunoscători pentru seriozitate și implicarea în susținerea activității noastre!

Ordinea de zi a Adunării Generale va fi urmatoarea:

  1. Darea de Seamă privind activitatea la zi a Asociației;
  2. Aprobarea bilanțului contabil pentru exerciţiul financiar al anului 2020 precum şi bugetul de venituri şi cheltuieli pentru anul 2021;
  3. Actualizarea situației membrilor asociației prin excluderea la cerere sau prin inactivitate a unor membri, admiterea de noi membri, acordare calității de membri de onoare celor mai vechi și de prestigiu membri de până acum ai Asociației noastre.
  4. Alegerea membrilor Consiliului Director, cu excepția membrilor fondatori din Consiliului Director;
  5. Numirea cenzorului;
  6. Diverse.

Pentru completarea Ordinii de Zi a Adunării Generale Extraordinare a AsIZ pentru anul 2020, vă rugăm să ne trimiteți propunerile voastre în scris, până la data de 01.04.2021, la adresa ioana.huiduc@invata-sa-zbori.ro.

Va mulțumim și vă așteptăm cu drag!

Echipa Învață să Zbori

Prezența personală nu este obigatorie dar, în cazul în care nu puteți participa, vă rugăm să acordați mandat de reprezentare unui dintre membri care urmează să participe personal pe care sa ni-l trimiteți prin e-mail la adresa:

ioana.huiduc@invata-sa-zbori.ro

E-mail me when people leave their comments –

You need to be a member of Invață Să Zbori to add comments!

Join Invață Să Zbori