• Dec 17, 2019 from 5:00pm to 7:00pm
 • Location: Atelier de Suflet #44 din Calea Călărașilor 175, sector 3, București
 • Latest Activity: Dec 10, 2019

Având în vedere că în data de 25.10.2019 ora 17:00, București, când fusese convocată Adunarea Generală Anuală a Asociației Învață să Zbori, nu s-a întrunit cvorumul necesar, am fost nevoiți să stabilim o nouă dată pentru ce-a de-a doua convocare a acesteia. La această a doua convocare, lucrările Adunării Generale se vor putea desfășura, indiferent de numărul de membri prezenți sau participanți prin reprezentare.

Convocatorul Adunării Generala a Asociației Învață să Zbori din 17.12.2019 ora 17:00, București este următorul:

Stimați prieteni și colegi,

Avem plăcerea și bucuria de a vă invita la ce-a de-a doua convocare a Adunării Generală a Asociației Învață să Zbori pentru anul 2019 ce va avea loc în data de 17 decembrie 2019 între orele 17:00 – 19:00 la Atelier de Suflet #44 din Calea Călărașilor 175, sector 3, București.

Pentru a realiza în mod corect și complet convocatorul Adunării Generale, precum și pentru a știi cu siguranță cine își dorește să rămână aproape de noi, în calitate de membru al Asociației Învață să Zbori, vă rog să achitați la zi cotizația de membru pentru anul 2018 și pentru anul 2019, în conformitate cu prevederile art. 6.4.3 coroborat cu art. 11.2 din Statut.

Așa cum bine știți, cuantumul cotizației lunare, stabilit în ultima Adunare Generală este în valoare de 20 lei / luna, deci, in total 240 lei pentru anul 2018 si 240 lei pentru anul 2019. Contul în care trebuie efectuată plata este: RO39BTRLRONCRT0248854201 deschis la Banca Transilvania sucursala Tineretului pe numele As. Învață să Zbori, CIF 33193340, cu specificația clară de plată: “Cotizatie Membru AIZ – 2018 si 2019 pt...”. Toti cei care au achitat deja (parțial) cotizația este necesar să achite doar diferenta la zi și vă suntem recunoscatori pentru seriozitate și implicarea în susținerea activității noastre!

Ordinea de zi a Adunării Generale va fi urmatoarea:

 1. Darea de Seamă privind activitatea anterioară a Asociației;
 2. Aprobarea bilanțului contabil pentru exerciţiul financiar al anului 2018 precum şi bugetul de venituri şi cheltuieli pentru anul 2019;
 3. Stabilirea strategiei şi obiectivelor Asociaţiei pentru perioada 2019 – 2020;
 4. Alegerea membrilor Consiliului Director, cu exceptia membrilor fondatori din Consiliului Director;
 5. Numirea cenzorului;
 6. Alegerea Vice-Preşedintelui și Secretarului General al Asociaţiei;
 7. Reglementarea situației impuse de noile directive GDPR și aprobarea încheierii unui contract de colaborare cu un expert GDPR care să supravegheze activitatea asociației privind procesarea datelor cu caracter personal a membrilor Asociației și comunității Învață să Zbori;
 8. Modificarea Statutului Asociației, în conformitate cu prevederile art. 10.2. lit.f) din Statut.
 9. Diverse.

Pentru completarea Ordinii de Zi a Adunării Generale a AsIZ pentru anul 2019, vă rugăm să ne trimiteți propunerile voastre în scris, până la data de 15.12.2019, la adresa ioana.huiduc@invata-sa-zbori.ro.

Dacă nu puteți participa personal, dar vă doriți să fiți reprezentat în Adunarea Generală a AsIZ pentru anul 2019, vă rugăm să acordați mandat cuiva care știți sigur că va participa, prin completarea formularului online de mai jos:

Formular Online de Mandat pentru AGO2019

Va mulțumim și vă așteptăm cu drag!

Echipa Învață să Zbori

 

E-mail me when people leave their comments –

You need to be a member of Invață Să Zbori to add comments!

Join Invață Să Zbori